2013, а не 1984

Министърът на земеделието Димитър Греков е представил пред журналисти идеята си големите търговски вериги да изкупуват определен процент от българската селскостопанска продукция. „Нямаме нищо против големите вериги, но искаме да дадем възможност на нашите земеделски производители да представят своята продукция”, е казал министърът.

Сдружението за модерна търговия е притеснено както от идеята, така и от начина на комуникиранто й.

Сред първите ангажименти, поети от правителството на Пламен Орешарски бе всяко предложение за нормативна промяна да бъде предхождано от оценка на въздействието и дебат сред всички засегнати страни. Очевидно в случая става дума за мярка, която касае търговските вериги. Тази мярка обаче не върви заедно с оценка на въздействието. Тя дори не е дискутирана с търговските вериги. Всъщност до момента министърът въобще не е правил опит да се срещне с представител на Сдружението за модерна търговия. Ние разбрахме за неговата идея от медиите, което не е добър пример за отношения между партньори.

Предложената от министър Греков мярка противоречи на европейското законодателство, в основата на което стои свободното движение на стоки, хора и капитали в рамките на общия пазар. Налага се да припомним, че днес не е 1984, а 2013, в България няма централизирана планова икономика, а пазарна икономика и страната не е изолирана от света, а е член на Европейския съюз.

Търговските вериги всъщност работят много успешно с българските производители. Всеки може сам да се увери, че огромна част от продаваните зеленчуци в хранителните вериги са български. Много от веригите, дори в момента, провеждат кампании за подкрепа на българските производители.

Ако правителството се беше обърнало към търговските вериги за мнение, щеше да разбере, че качеството на българското производство е високо и то е търсено, но липсват необходимите количества. Много на брой дребни производители продават твърде малки обеми. Следователно, ако правителството иска да помогне на производителите, особено на малките, трябва да им съдейства да окрупнят продукцията със сходно качество, за да може тя да бъде изкупена от веригите.

Ако българското правителство е дългосрочно загрижено за българските производители, то трябва да потърси и фундаменталната причина за техните проблеми. А това е враждебната среда за бизнес – бюрокрацията, корупцията, сивия сектор, непоследователните политики, скования пазар на труда.