Сдружение за
модерна търговия

СМТ е бизнес организация, обединяваща
водещите търговци на дребно в страната.

Прочети повече

Сдружение за модерна търговия в числа

  • млрд. лева оборот

  • търговски обекта

  • работни места

НОВИНИ

КСО

КСО е концепция, която компаниите доброволно внедряват в своите бизнес стратегии, така че да покажат своята дългосрочна ангажираност към устойчивото развитие на своя бизнес, обществото и околната среда.

Това е дълготрайно поет ангажимент от страна на бизнеса да развива своята дейност почтено и отговорно, да допринася за икономическото си развитие, но същевременно да съдейства за подобряване на живота на своите служители и техните семейства, местната общност и обществото като цяло.

Прочети повече

СМТ Е ЧЛЕН НА:

Стани член

Стани част от Сдружението за модерна търговия

Запиши се