Сдружение за
модерна търговия

СМТ е бизнес организация, обединяваща
водещите търговци на дребно в страната.

Прочети повече

Сдружение за модерна търговия в числа

  • млрд. лева оборот

  • търговски обекта

  • работни места

НОВИНИ

КСО

Корпоративна социална отговорност (КСО) има няколко дефиниции. Взаимовръзката между бизнес етиката и корпоративната социална отговорност се проявява в множеството дефиниции, които се предлагат за определяне на същността и обхвата на КСО.

„Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие“ определя корпоративната социална отговорност като задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване качеството на живот.

Според „Международния форум на бизнес-лидерите“ корпоративната социална отговорност се разбира като популяризиране на практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното.

Прочети повече

СМТ Е ЧЛЕН НА:

Стани член

Стани част от Сдружението за модерна търговия

Запиши се