Търговските вериги в защита на производителите и потребителите

Това са някои акценти от участието ми в предаването Investbook по телевизия Bulgaria On Air за търговските вериги (цялото предаване може да се гледа тук).

Прогнозирания от правителството икономически растеж от 1.8% за 2014 г. е възможен, но много по-важно при планирането на държавния бюджет е да се види най-лошият сценарий и да се изгради стратегия за него.

Търговските вериги работят в условията на висока конкуренция, което е гаранция, че никой не може да злоупотребява със своето пазарно положение. Десетте най-големи вериги за бързооборотни стоки имат под 1/3 от пазара. И всеки български производител има огромен избор от търговци, при които да пласира своята продукция. Ако нито един търговец не пожелае стоката на даден производител, то най-вероятно този производител е неконкурентоспособен.

Некоректно е да се използват думите „монопол“ и „картел“, когато става дума за търговските вериги. Защото монополът предполага липса на избор на друг доставчик, а картел е невъзможен в условията на жестока конкуренция и пазарни размествания, каквито има в България. Затова, за разлика от редица производствени сфери в страната, при търговските вериги не е откриван картел.

Част от депутатите, които в предишния парламент внесоха законопроект за промяна на Закона за защита на конкуренцията, въвеждащ понятието „злоупотреба със значителна пазарна сила“, вече признават, че проектът е бил лош. Защото всъщност той ще удари българските производители, а най-много ще пострада малкия и средния бизнес. Дори от Зелената книга на Европейската комисия за нелоялните търговски практики става ясно, че местните регулации, които целят да помогнат на производителите, на практика повече вредят и се налага да се отменят.

В публичното пространство обаче продължават да излизат идеи, които не са комуникирани с търговските вериги. Например идеята супермаркетите да се затворят през уикендите, която взриви българското общество. И тази и другите лансирани идеи са вредни за българските потребители, които искат качество на ниски цени и голям избор. Не случайно делът на модерната търговия при бързооборотните стоки постоянно се увеличава и вече е около 40% от пазара.

Опитите да се слага таван на „надценките“, тоест върху цената на търговските услуги, противоречат на законите и фолософията на Европейския съюз и са против интересите на пазарните субекти.

Търговските вериги помагат на конкурентоспособните български производители да разширят бизнеса си като увеличат продажбите си в страната, а на най-добрите – да излязат на световните пазари. Веригите постоянно трансферират към българските производители огромното си ноухау. Те имат сериозен стимул да подпомагат износа на българските производители, защото така производството и продажбите се увеличават в пъти, което води до икономии от мащаба и позволява допълнително сваляне на цените.

Неконкурентоспособните производители трябва да помислят как да подобрят управлението си, да оптимизират разходите си, да развиват брандовете си и да оказват натиск за подобряване на бизнес средата – например да се либерализира енергийния пазар, за да паднат цените на тока за бизнеса, да влезе страната в еврозоната, за да паднат лихвите по кредитите, да се подобри методиката за изчисляването на субсидиите.

В осемте търговски вериги за бързооборотни стоки в Сдругението за модерна търговия делът на продаваните български стоки е 55%. С това число разбихме един мит.

България ще спре да произвежда калпави закони и качеството на законодателсвото чувствително ще се подобри тогава, когато всяко предложение за законодателна промяна включва оценка на въздействието. Това дори е законодателно изискване, което обикновено не се спазва от самата държава. Сегашното правителство и управляващите партии се ангажираха всяка предложена от държавата регулация да бъде съпътствана с оценка на въздействието, която показва ползите и разходите на всички засегнати страни и прави анализ на всички възможности. Надяваме се този ангажимент да се спазва, за да не се приемат повече вредни закони.

Приветстваме опитите за справяне с контрабандата, защото тя води до нелоялна конкуренция и влошава бизнес средата. Но ограничаването на търговията с цигари в супермаркетите е още една идея, която ограничава избора на потребителя и върви в грешна посока. Не може да се бориш с контрабандата като спреш търговията в търговските вериги, които са 100% на свето и имат директна връзка с НАП.