Търговските вериги в Европа са изправени пред нови предизвикателства

Нов доклад на McKinsey & Company и EuroCommerce определя ключовите тенденции за търговията с бързооборотни стоки през следващите години

 

 

За европейските търговци на бързооборотни стоки 2022 г. е година на на инфлация и растяща ценова чувствителност сред потребителите, което води до най-големия спад в маржовете на търговските веригите за последните пет години. Оборотите намаляват със 7.1%, тъй като потребителите преминават към по-евтини бързооборотни стоки. В същото време необходимостта от инвестиции в технологии, устойчиво развитие и привличане на квалифицирани служители продължава да расте. В комбинация с растящите лихви, това води до нови предизвикателства за търговците, тъй като те трябва да финансират инвестициите си с по-скъп паричен ресурс.

 

Това са само част от данните в доклада Living with and responding to uncertainty: The State of Grocery Retail 2023, публикуван от McKinsey & Company и EuroCommerce, който дава задълбочен поглед върху ключовите трендове за търговията с бързообортони стоки през следващите години. Докладът е базиран на интервюта с главни изпълнителни директори, проучване сред близо 50 европейски лидери в търговията с бързообортни стоки в Европа, и проучване сред над 12 хил. потребители от девет европейски страни.

 

EuroCommerce e водещата европейска организация в сектора на търговията, която представлява националните асоциации на 27 държави и над 5 милиона компании – както водещи световни корпорации, така и множество малки бизнеси. В България партньор на организацията е Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява 13 търговски вериги с над 1000 търговски обекта и близо 23 000 служители в цялата страна.

 

Сред  основните теми в доклада е увеличеният пазарен натиск върху търговците на дребно. Този натиск сваля маржовете както при онлайн продажбите, така и при продажбите в търговската мрежа, което пък увеличава необходимостта от бизнес иновации, икономии от мащаба и инвестиции в устойчиво развитие.

Между ключовите тенденции, отбелязани в документа, са:

 

През 2023 г. потребителското поведение ще продължи да бъде предпазливо, което е резултат от икономическата несигурност, наблюдавана през последните години. Обемите на търговия на дребно вероятно ще останат без промяна през 2023 г. заради трудния икономически климат. Над 50% от потребителите планират да харчат по-малко пари за храна, а поляризацията между групите с високи и ниски доходи намалява, тъй като увеличаващите се разходи на домакинствата ги карат да са по-чувствителни спрямо цените.

 

Все по-малките маржове вероятно ще накарат търговците да прилагат икономии от мащаба. Ръстът в заплатите, производствентие цени и лихвите ще продължи да оказва влияние върху печалбите на търговците на бързооборотни стоки. Резултат от по-малките маржове са залагането на собствени брандове, все по-трудни преговори с доставчиците и отлагане процеса на дигитализация на бизнеса.

 

Очаква се малък ръст при онлайн продажбите, което означава, че увеличаването на печалбите в този сегмент ще се превърне в ключова цел. През 2022 г. ръстът на търговците, които продават само онлайн, надминава този на инфлацията и някои от тях приключват годината на печалба.

Доставките на храна растат по-бързо от онлайн продажбите на хранителни стокии като стойност, и като пазарно проникване.

 

Въвеждането на технологии и автоматизация вероятно ще се ускори.  Според различни прогнози до 2030 г. ще са необходими 45-55 млрд. евро инвестиции в технологии. Анализът на данни вече е критично важен и има потенциала да увеличи с до 1% крайните финансови резултати. Генеративният изкуствен интелект се превръща в нова граница за маркетинга и клиентското обслужване.

 

Търговията на дребно ще продължи да влага усилия в декарбонизация. През 2022 г. броят на големите търговски вериги в Европа, които се включиха в Инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets Initiative), се увеличи от 56 на 110, което е предпоставка за ръст в темпа на декарбонизация. Търговските вериги имат важна роля при регулацията на онези въглеродни емисии, които се генерират не от самите търговски вериги или от техните доставчици на електроенергия, а от други звена по веригата на доставкикрайни потребители, доставчици и др. Тези емисии представляват 90% от целия обем въглеродни емисии.

 

Пълният текст на доклада е публикуван на https://www.eurocommerce.eu/app/uploads/2023/04/State-of-grocery-2023_Low-res.pdf.