Становище на СМТ

Сдружението за модерна търговия изразява сериозното си притеснение от зачестилите случаи на популистка реторика от страна на различни публични фигури, с която се хвърля петно върху търговците на дребно с храни в България. Настройването на широката общественост спрямо цял един сектор от българската икономика не кореспондира с отговорно поведение, насочено към сдържане на инфлационния натиск. Още повече в момент на предстоящи съдбоносни решения за страната ни като членството на България в еврозоната, при които е особено важно партньорството между бизнеса и институциите и търсене на работещи решения, а не внасяне на допълнителни разделения, базирани на популистки тези.

Търговците на дребно са сред големите и отговорни работодатели и данъкоплатци в страната. Внушението, направено в различни медийни изяви, че сектор „търговия“ не създава добавена стойност в икономиката, издава дълбоко неразбиране на базови икономически процеси.

Да не забравяме отговорното поведение на сектора по време на Covid-кризата, както и след 24 февруари 2022 г., когато не допусна никакъв риск с продоволствието на българското население – именно защото към проблемите се подходи в експертен, конкретен и конструктивен диалог.

Търговията на дребно в магазини, търгуващи предимно с хранителни стоки, реализира 3,5% от всички приходи на нефинансовите предприятия в страната през 2021 г. Добавената стойност в сектора достига 1,6 млрд. лв., което представлява 2,2% от добавената стойност на предприятията и 1,3% от добавена стойност в икономиката. В сектора са концентрирани чуждестранни инвестиции на стойност 789 млн. евро или 2,8% от всички чужди капитали в страната до 2021 г. Търговията на дребно с хранителни стоки дава работа на над 80 000 души в цялата страна, на които осигурява конкурентни възнаграждения.

Нека не се подценява комплекса от фактори за ценообразуването – от глобален недостиг на суровини през по-дълги транспортни пътища за българския пазар, в сравнение с Централна и Западна Европа, до последици в световен мащаб от военния конфликт. Подобни въздействия се отразяват негативно на всички, свързани с нашия сектор браншове – производители, транспортни фирми, поддържащи услуги. Напомняме, че редица икономисти предупредиха, че всяко прилагане на непазарни подходи (таван на цени и други) би влошило конкуренцията, а това би довело до допълнително повишение на цените. Самите търговци имат съвпадащ интерес с този на гражданите и на правителството да не се допуска ръст на цените.

Апелираме да не се неглижират дългогодишни пропуски в управлението на целия агросектор (вкл. разпределение на субсидии), довели до недостатъчно местно производство, и така лековато да се посочва един удобен виновник – търговските вериги.

Ако има конкретни съмнения по отношение дейността на отделни бизнес оператори в страната, нека това бъде установено от съответните държавни контролни органи и да бъде оповестено. Но обезличаването и дамгосването на търговията на дребно с храни не е партньорско отношение.