СМТ взе участие в работна среща в МОСВ за депозитната система

По покана на зам.-министъра на околната среда и водите Николай Сиджимов в МОСВ се проведе работна среща, в която взеха участие Николай Вълканов, изп. директор СМТ, експерти на БСК и браншови организации (Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Съюз на пивоварите в България, Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация, Асоциация „Полимери“), както и представители на  дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.

Участниците в срещата обсъдиха  критериите за избор на ефективен и работещ модел при въвеждане на депозитната система, като бе заявено желанието на СМТ да се отчетат интересите на всички заинтересовани страни. Участниците дискутираха и „пътната карта“ включваща  реалните и работещи  срокове, необходими за въвеждането на депозитната система на национално ниво.

По време на срещата бе подчертано, че от първостепенно значение за индустрията е законодателната рамка да осигури ясно дефиниране на ролите и отговорностите на всички участници в системата, в т.ч. на оператора – статут, обхват на дейност, лицензиране. Ето защо е изключително важно задължената индустрия, която ще финансира и гарантира дейността на системата, да участва в разработването на законодателното предложение още в най-ранен етап, заявиха представителите на БСК и СМТ.

За депозитната система:

Депозитната система е схема, при която при покупката на продукт клиентът плаща допълнително малка сума (депозитна такса) за опаковката. Тази сума му се възстановява при връщане на празната опаковка на мястото за обратно събиране – по традиция заложено най-вече в обектите на търговците. В обхвата на депозитните системи влизат пластмасови и стъклени бутилки и алуминиеви кенове.

(сн. БСК)