СМТ взе участие в кръгла маса посветена на дигиталното неравенство

В Българска стопанска камара се проведе дискусия, посветена на дигиталното неравенство и разделението на пазара на труда
 

  • Има пряка връзка между цифровите умения и богатството на една държава
  • Дигитализацията ще се отрази най-силно на средната класа
  • Опитът престава да бъде предимство на пазара на труда

Това са част от изводите от провелата се днес (05.06.2023 г.), в БСК, дискусия, посветена на дигиталното неравенство и разделението на пазара на труда, с участието на експерти от БСК, КНСБ, МТСП, БАН, СМТ, неправителствени организации, браншови организации на работодателите, мениджъри на предприятия, специалисти по човешки ресурси и медии. Кръглата маса се проведе в рамките на проекта на БСК „Готови за дигитална трансформация“, който се изпълнява в партньорство с КНСБ и МТСП, и е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. В проекта работи и екип на СМТ.

Целта на форума бе чрез дискусия между експерти от различни обществени сфери да се представят измеренията на дигиталното неравенство в България и възникващите предизвикателства за бизнеса и работната сила, да бързат дефинирани конкретни мерки и действия, които трябва да бъдат предприети от публични институции, бизнес, НПО и социални партньори, с цел преодоляване на негативните тенденции. Модератор на дискусията бе Светлана Дончева, директор на Център за управление на проекти в БСК.

Приветствия към участниците поднесоха Добри Митрев – председател на УС на БСК, и Наталия Ефремова – зам.-министър на труда и социалната политика.

Д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК, представи резултатите от проекта на БСК „Готови за дигитална трансформация“. В рамките на проекта са разработени 87 стандарта за дигитални умения и компетенции в 16 икономически дейности по КИД 2008 (вкл. сектори от хранително-вкусовата промишленост, производство на дървен материал, мебели и хартия, на химични вещества и бои и лакове, на електрически съоръжения, търговия на едро и на дребно, ресторантьорство и хотелиерство, спорт). Разработването на компетентностните стандарти е предшествано от анализи на потребностите от дигитални умения в 16-те сектора. Анализите показват, че само 19% от заетите покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях ключова длъжност, 53% от работодателите търсят работна ръка с напреднало ниво на основните дигитални компетенции, а 14% изискват високо специализирано ниво. Това са индикатори за променящите се характер на труда и специфика на изпълняваните задачи на работното място, както и за динамично нарастващите изисквания към дигиталните умения в условията на преход към цифровизирани работни места. На този фон, 38% от заетите в изследваните икономически сектори притежават само базова дигитална компетентност – минимални дигитални умения, свързани с ползването на по-широко приложими унифицирани софтуерни продукти и дигитални технологии като Windows, Word, Excel, PowerPoint, работа с Outlook, работа в Internet, работа с дигитални платформи за комуникация и др. Това е показател за качеството и резултатите от базовата подготовка – образованието и професионалното обучение. Наблюдават се значителни различия в нивото на дигитална компетентност (дигитално неравенство) между различните икономически сектори, както и между отделните предприятия в рамките на един сектор. Нивата на дигитална компетентност са в пряка зависимост, както от различията в степента на зрялост на използваните технологии, така и от политиките на предприятията в развитието на човешките ресурси.

В рамките на проекта на БСК са разработени и два електронни инструмента за оценка на компетенции, като единият е за самооценка, а другият е за оценка на специфични дигитални умения (предстои тяхното публикуване и предоставяне за свободно ползване). В момента се разработват и секторни квалификационни рамки за развитие на дигиталните умения, които да предоставят обща основа за сътрудничество между бизнеса и образованието в развитието на дигиталните умения на работната сила. В ход е тестването на 20 електронни обучения по специфични дигитални умения. Всички резултати по проекта са разработени, следвайки европейската рамка за дигитални компетентности DigComp 2.1. Продуктите по проекта могат да бъдат намерени на адрес: https://digital.bia-bg.com/.

Кръглата маса се провежда в рамките на проект на БСК за развитие на дигиталните умения, който се изпълнява в партньорство с КНСБ и МТСП и с участието на Сдружението за модерна търговия. В рамките на проекта са разработени 87 стандарта за дигитални умения и компетенции в 16 икономически дейности по КИД 2008 (вкл. сектори от хранително-вкусовата промишленост, производство на дървен материал, мебели и хартия, на химични вещества и бои и лакове, на електрически съоръжения, търговия на едро и на дребно, ресторантьорство и хотелиерство, спорт).

Запис от събитието, галерия и презентации можете да намерите тук:

https://www.bia-bg.com/news/view/31818/