Позиция на СМТ относно предложението да се фиксира на 15% търговската надценка при хляба

ДО:
Председателя на Комисия по бюджет и финанси към НС г-н Йордан Цонев
Членовете на Комисия по бюджет и финанси към НС

ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА НАДЦЕНКА ПРИ ХЛЯБА
Уважаеми дами и господа,
Членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) винаги са се придържали към приложимото българско и европейско законодателство във всички сфери на своята дейност дейност. Наш върховен интерес е поддържането на високо доверие у потребителите като едно съществено условие за това е опазването и насърчаването на конкуренцията и принципите на пазарната икономика.
В тази връзка изключително притеснение буди у нас предложението да се фиксира на 15% търговската надценка при хляба по няколко причини.
Първо, това се прави без сериозен анализ, оценка на въздействие и съгласуване със заинтересованите страни, което е недопустимо в правова държава.
Второ, подобно предложение би могло да има съществени последствия върху търговия на дребно с бързооборотни стоки. Фиксирането на надценка не взема предвид разходите на търговците за труд, енергия, транспорт, помещения, поддръжка и пр. Тези разходи са различни при различните типове обекти големи, малки и специализирани магазини. Фиксиране на надценката означава изхвърляне от пазара на специализираните магазини за хляб и хлебни изделия и ограничаване предлагането на хляб от малките търговци, които предлагат ограничен стоков асортимент.
В допънение съществуват редица становища на КЗК (№ 23 от 10.01.2019 г) и Министерство на икономиката, които са против определянето на фиксиране надценки.
В заключение, предложението за фиксиране на търговската надценка при хляба представлява грубо изкривяване на конкуренцията, заплашва специализираните търговци с фалит и представлява риск за ограничаване предлагането на хляб и хлебни изделия на потребителите, което в краен резултат ще доведе до увеличаване на цените. То противоречи и на духа на Конституцията на Р. България-чл. 19, ал. 1 и 2.