НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ТЪРГОВИЯТА С БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ И ПРИЗНАЦИ НА НАДЕЖДА ПРЕЗ 2024 г.

За Европейската търговия с бързооборотни стоки 2023 г. отново е белязана от инфлацията. Потребителите затягат коланите, което води до спад в обема на търговията и значително преминаване към по-евтини стоки. Ръстът на индустрията (8.6%) е значително под инфлацията при хранителните продукти (12.8%). Това означава, че приравнени към инфлацията, продажбите на бързооборотни стоки са намалели отново и вече са с 4.5% под нивата от 2019 г.

 

Ниските маржове и прехвърлянето на потребителите към по-евтини стоки продължават да са важна тема за главните изпълнителни директори в сектора на търговията с бързооборотни стоки. Такива са и намирането на квалифицирани кадри, продажбите на готови ястия, както и изкуственият интелект. Потребителското доверие започва да се завръща и това е съпроводено от икономическо възстановяване и ръст на заплатите в много страни.

 

Проучването The State of Grocery Retail 2024: Europe – Signs of hope, проведено от McKinsey&Company и EuroCommerce, показва ключовите трендове, които ще оформят бизнеса с бързообортни стоки през следващите години. Проучването е базирано на интервюта с четирима главни изпълнителни директори, анкета сред над 30 европейски лидери в търговията с бързообортни стоки, и проучване сред над 12000 потребители от 11 европейски страни.

 

Пазарните условия остават предизвикателни през 2023 г., но някои промени дават причина за надежда за 2024 г. В края на 2023 г. обемите на търговия с бързооборотни стоки спират да намаляват и дори започват да се увеличават на някои пазари. В проучването потребителите съобщават, че планират да намалят купуването на по-малки количества продукти и такива на по-ниски цени в сравние с 2023 г. Някои групи потребители възнамеряват да се прехвърлят към по-скъпи категории продукти. Ако тази тенденция се запази, McKinsey & Company и EuroCommerce очакват като цяло продажбите на бързооборотни стоки в Европа да се върнат към растеж през втората половина на 2024 г. Но ако се абстрахираме от нея, има нарастващи различия в европейските страни поради особености на демографията и различни нива на покупателната способност, което ще изисква по-детайлен анализ.

 

Някои от основните тенденции за 2024 г. са:

 

  • През 2024 г. веригите за бързообортни стоки ще продължат да работят при ниски маржове, което е топ 3 приоритет за 70% от анкетираните главни изпълнителни директори. За да продължат да предпазват потребителите от увеличения на цените, търговците на дребно вероятно ще прибегнат до преговори с доставчици, включително и обединения с цел купуване на стоки. Консолидацията в сектора продължава и през 2024 г.

 

  • Над 45% от европейските потребители заявяват, че все още търсят начин да спестяват пари, докато пазаруват (през 2023 г. делът им е бил 51%). Въпреки това вече има признаци, че още през 2023 г. домакинствата с високи доходи започват да купуват повече висококачествени или органични продукти, чиито цени обикновено са по-високи.

 

  • Потребителите харчат повече, докато са на крак, поради което пазарът на готови ястия расте значително. Въпреки инфлацията и преминаването към по-изгодни стоки, бизнесът с готови ястия изпреварва търговията с бързооборотни стоки с около 3 процентни пункта. Очаква се през следващите 5 години в Европа бизнесът с готови ястия да нарасне с 8%, докато общият ръст на търговията с хранителни стоки ще е около 3%.

 

  • Има прогрес в изграждането на устойчивост, но и има още какво да се направи в тази посока. Нито един от десетте най-големи търговци на дребно в Европа не докладва напредъка си по намаляването на емисиите парникови газове според Обхват 3. Трябва все пак да се отбележи, че тези търговци са успели да покрият 29% от целите за 2025 г. според Обхват 1 и Обхват 2.

 

  • Двадесет от топ 30 на европейските търговски вериги имат установен бизнес с ритейл медии. 2024 г. ще бъде белязана от смела експанзия на търговските вериги в сферата на ритейл медиите. Стандартизацията, измерването на обхвата и диверсификацията на рекламите ще бъдат критично важни за създаването на възможности за реализиране на голям марж.

 

  • В цяла Европа веригите за бързооборотни стоки са изправени пред недостиг на работна ръка. Процентът на задържане на служители намалява. Атрактивните работодатели в този бизнес предлагат възможности за кариера – а не просто работно място – в комбинация с подходящия баланс на работа и личен живот.

 

Даниел Льобли, ръководител на отдела за търговия на дребно с хранителни стоки в McKinsey, коментира: „Състоянието на бизнеса с бързооботни стоки продължава да е предизвикателнo, но настроенията на потребителите се подобряват и се появяват нови възможности за търговците. Виждаме три стратегически приоритета за търговците на бързооборотни стоки: балансиране на достъпната цена и продукти с добавена стойност, като например здравословни опции и храни, готови за консумация; допълнително орязване на разходите; и изграждане и мащабиране на ритейл медии.“

 

Кристел Делберге, генерален директор на EuroCommerce, коментира: „Веригите и  търговците на едро обслужват потребителите всеки ден и осигуряват наличност и достъпност на храната. Те работиха усилено през 2023 г., за да предпазят потребителите от инфлацията, докато в същото време бяха под огромен натиск от по-високи разходи, по-ниски потребителски разходи и допълнителен натиск от страна на правителството да продават на по-ниски цени. Сега е дори по-важно да имаме добре функциониращ единен пазар, който гарантира конкурентоспособността в търговията на дребно. Големият брой на свободните работни места и текучеството също е тревожна тенденция, на която се стремим да противодействаме чрез информация за възможностите за кариера, развитие на умения и подобряване привлекателността на сектора.“

 

Този доклад е четвъртият от поредица доклади, целящи да хвърлят светлина върху състоянието на търговията с бързооборотни стоки в Европа: сега и през следващите години.

Пълният текст е публикуван тук:

 

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-grocery-europe

 

EuroCommerce e водещата европейска организация в сектора на търговията, която представлява националните асоциации на 28 държави и над 5 милиона компании – както водещи световни корпорации, така и множество малки бизнеси. В България партньор на организацията е Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява едни от най-големите търговски вериги с над 1000 търговски обекта и близо 20 000 служители в цялата страна. Членовете му са водещи компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки, бяла и черна техника, продукти за грижа за здравето, дрогерийни продукти и строителни материали и оборудване.