КЗК със становище по искане на СМТ относно 15% таван на надценката на хляба

Юлия Ненкова, председател на Комисията за защита на конкуренцията изрази опасения, че определянето на максимална надценка на стоки от първа необходимост ограничава ценовата конкуренция между търговците на дребно. В свое писмо до Николай Вълканов, изп. директор на СМТ тя припомни, че КЗК вече е взимала мерки срещу подобни актове.

Писмото ще намерите в прикачен файл:

ИЗР-819