За медии:

В отговор на медийни запитвания относно публикуван по-рано днес законопроект на МИИ за надценките на хранителни продукти:

„СМТ е категорично против всякаква намеса в свободната търговия, която е предпоставка за изкривяване на пазара. Официално становище по проекта на закон ще бъде предоставено, когато цялостният пакет е достъпен за публично обсъждане.“