„СТОП реклама“ – представяне на проекта в БТА, София

„СТОП реклама“ представяне на проекта в БТА

Инфо ден СМТ – зала

Инфо ден СМТ – участници

Инфо ден СМТ

Инфо ден СМТ – Ваня Динева – CFO, BILLA България

Инфо ден СМТ – Евелина Великова – dm България

Инфо ден СМТ – Катерина Шопова – HR „Lidl“