PEPCO: Устойчиво развитие

Осъзнаваме въздействието, което нашата бързо развиваща се верига оказва върху социалната и природната среда. Това е огромна отговорност, която приемаме много сериозно. Имайки предвид благосъстоянието на настоящите и бъдещите поколения, ние бихме желали да бъдем посредник на положителната промяна: да защитим нашата планета и да допринесем за подобряване на качеството на живот на нашите служители, клиенти и местни общности.

Повече за нашите инициативи можете да намерите тук: https://pepco.bg/устойчиво-развитие/