BILLA БЪЛГАРИЯ РЕЦИКЛИРА НАД 5 310 ТОНА ХАРТИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Веригата спасява над 69 хиляди дървета и спестява над 168 млн. литра вода с рециклираните ресурси от използваните материали
През изминалата 2021 г. BILLA България утвърди целенасочените си усилия в подкрепа на опазването на околната среда. Търговската верига предаде за рециклиране над 5 310 тона хартия, повече от 325 тона фолио, 53 тона пластмаса и материали от изкуствени съединения, 47 тона дървен материал и над 43 тона метали. В резултат от устойчивата политика на компанията, са спасени над 69 хиляди дървета и спестени повече от 168 милиона литра вода. Количеството рециклирана хартия се равнява още на 13 275 барела нефт, 21 771 000 квтч ел. енергия и намаляване на депонирания отпадък с 21 240 куб. м.

BILLA надгражда усилията в посока отговорно отношение към околната среда и през 2022 г. чрез реализацията на проекти, в които въвлича и своите партньори, земеделските производители. Основен фокус е доставянето на качествена, чиста храна на потребителите, които пазаруват в мрежата от обекти в цялата страна. През настоящия месец януари веригата организира серия от обучителни сесии, посветени на добри практики в областта на контрол на пестицидите в аграрната продукция и следващи стъпки за по-устойчиво и екологично земеделие.
В обученията се включват 40 производители – партньори по програмата „BILLA Градини“, а водещ на събитията е Курт Щокингер, земеделски учен в австрийската екологична организация „GLOBAL 2000 / Приятели на Земята Австрия“. Той е ключов консултант на веригата по „Програмата за контрол на пестицидите“, в партньорство с REWE Австрия.

Други стъпки с грижа към околната среда, които компанията предприе в последния месец, са обновяването на седмичната онлайн брошура с 12 допълнителни страници с оферти и намаления, за сметка на хартиената, и представянето на специален еко-стикер, предназначен за залепване върху пощенските кутии, който индикира желание за отказ от получаване на хартиени промоционални брошури.