21 участници завършиха първата академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“

През есента ще започне записването за второто издание на инициативата

  Общо 21 участници завършиха първата в страната сертифицирана академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“. Тя е организирана от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Лидл България.

Програмата си поставя за цел да провокира активен диалог и да насърчи действия в обществото по отношение на политиките за насърчаване на приобщаваща среда, равни възможности и недопускане на дискриминация.

Първото издание на академията се проведе от януари до април тази година, като в рамките на 56 учебни часа обхвана темите за равнопоставеността и ползите от приобщаването. Над 20 лектора – представители на бизнеса, неправителствения сектор и академичните среди, се включиха като доброволци и споделиха своите опит и гледна точка. Сред тях бяха имена като д-р Шърли Ноулс, главен директор „Приобщаване и разнообразие“ в Progress, доц. Д-р Иван Ангелов от СУ „Св. Климент Охридски“, д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, Северна Македония и Украйна и други.

Като партньор на програмата Лидл България даде възможност на свои служители и външни стипендианти да станат част от академията напълно безплатно, отговаряше за цялостната координация и участва със свои лектори в заключителния модул на програмата.

Като международна компания с екип от над 340 000 служители в 32 държави, в Lidl вярваме в силата на многообразието и ролята му за успеха на една компания. За нас е важно тази тема да бъде поставена в дневния ред на обществото ни по начин, който създава условия за конструктивен диалог. Подобни програми са важна стъпка в тази посока, защото показват безспорните ползи от политиките за разнообразие и приобщаване. Затова се радваме, че ще бъдем партньор и на второто издание на академията, което ще се проведе в началото на 2024 г.“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор в Лидл България. Записването за него ще започне още през есента.

Само преди месец Лидл България спечели първо място в категорията „Многообразие на работното място“ на Годишните награди за отговорен бизнес 2022 на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Признанието бе резултат от политиката, която прилага компанията на многообразие, приобщаване и равни възможности за работа и развитие на всички свои служители.