“НЕВИДИМИТЕ” ИНВЕСТИЦИИ ДНЕС ЗА ВИДИМО ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ УТРЕ

Статията е публикувана в бр.15, октомври 2023 в сп. „Noblesse oblige“ на БСК

https://bia-bg.com/magazine/view/32344/

 

Стремежът на dm към по-нисък СО2 отпечатък

Мащабни инвестиции в развитие на филиалната мрежа се реализират в цялата dm подгрупа Австрия, България и други 10 държави от региона. През последната година са вложени близо 118 млн. евро за откриване на нови обекти и пълна промяна на съществуващите. Новият дизайн включва по-ниски и удобни стелажи и по-широки коридори.

Важен елемент е стремежът за намаляване на въглеродния отпечатък и потреблението на енергия на магазините. Например, за изработването на магазинното обзавеждане се предпочитат рециклирани и напълно рециклируеми материали. Според плановете на компанията, от 2025 г. поне 30% от пластмасата, използвана за обзавеждане на магазините, трябва да е от рециклиран материал, а до 2040 г. трябва да бъде постигната от 100%.

Разбира се, стъпка за намаляване на въглеродния отпечатък на dm България е използването на „зелена“ енергия. Вече два от магазините работят с електричество, добито от фотоволтаици – в гр. Кърджали и в София, на бул. Ботевградско шосе. Компанията планира изграждането на фотоволтаични инсталации и върху други свои магазини през 2024 г. През изминалата финансова година Логистичният център на dm България, заедно с половината физически магазини, се захранват от чиста енергия, която е 100% добита от ВЕИ.

Стремежът за намаляване на въглеродния отпечатък на компанията намира отражение и в оптимизиране на логистичните процеси. Например, тече проект за оптимизиране на дизайна на опаковките на продуктите от dm марките с цел да максимално оползотворяване на палетата и на пространството при транспортиране.

Важна инициатива по отношение на опазването на околната среда е и кампанията „Ще остана опаковка и в следващия си живот. От старта ѝ през септември 2021 г. са събрани над 13 тона пластмасови опаковки, които ще бъдат транспортирани в Германия, където ще бъдат преработени в качествен рециклат и използвани в производството на опаковките на продуктите от марките на dm.

Друга инициатива за намаляване на пластмасовите отпадъци е разширяването на мрежата от станции за повторно пълнене на био препарати на марката Planet Pure. В България вече има четири такива инсталации в градовете София и Пловдив.

Инсталирането на станциите за повторно пълнене е част от нашия дългосрочен ангажимент като компания да допринасяме за устойчивото развитие на обществото. За нас е важно не само да задоволяваме ежедневно желанията и потребностите на клиентите чрез богат продуктов асортимент, но и да бъдем иноватор и пример, що се отнася до нашата социална ангажираност и действия по опазване на природата“, споделя Цонка Иванова-Терзиева, управител с ресор „Маркетинг и снабдяване“.

 

BILLA България изпраща 2023 г. с 53 обекта с възобновяема енергия

В рамките на няколко месеца BILLA успешно въведе в експлоатация 18 от общо 20 планирани за годината фотоволтаични системи. Използването на зелена енергия е част от устойчивите планове на компанията, като само за 2023 г. инвестицията на търговската верига за възобновяема енергия е в размер на 2 млн. лева. Изградените през 2023 г. фотоволтаични инсталации са разположени върху обекти на BILLA в градовете София, Перник, Стара Загора, Поморие, Шумен, Габрово, Плевен, Банско, Бургас, Пазарджик, Пловдив и Сливен. До края на годината компанията планира да завърши още 2 инсталации в градовете Благоевград и Троян, в които веригата с най-голям брой магазини в страната ще открие нови филиали. Така общият брой на обектите с възобновяема енергия ще достигне 53, а инвестицията за тях ще надхвърли 4 млн. лв.

Предвижда се още веригата да инвестира близо 50 млн. лв. в изграждането на нова складова база, която ще обслужва районите на Централна и Южна България. Обектът ще бъде сертифициран по международния BREEAM стандарт за зелено строителство, който гарантира, че складовата база е проектирана и ще бъде управлявана с минимален отпечатък върху околната среда и по най-високите стандарти за устойчивост.

В изграждането на складовата база ще бъдат интегрирани редица екосъобразни решения, като част от стратегическите цели на компанията за редуциране на парниковите емисии с 30% до 2030 г. и за пълна въглеродна неутралност до 2040 г. Обектът ще разполага с фотоволтаична система, която ще произвежда 90% от консумираната електроенергия. Ще бъде внедрена и иновативна технология за хладилна инсталации, позволяваща остатъчната температура от хладилните агрегати да бъде използвана за отопление на помещенията през зимните месеци. В проекта са заложени още последно поколение системи за проследяване и контрол на всички изразходвани ресурси, включително водните. С цел тяхната оптимизация ще бъде внедрена и специална технология за събиране на дъждовната вода, както и за използването и напояване на просторните зелени площи около базата.

 

Lidl България с цел да намали въглеродните си емисии с 95% до 2030 г.

Опазването на климата и околната среда е дългогодишен ангажимент за Лидл България, към който се обвързваме още по-амбициозно с въвеждането на цялостна климатична стратегия. През 2021 г., въз основа на международната научна методология на инициативата Science Based Targets (SBTi), към която се присъедини групата на Schwarz, си поставихме за ключова цел да намалим въглеродните емисии от оперативните ни дейности в страната с 95% до 2030 г., в сравнение с 2019 г. Преминаването към закупуване на 100% зелена енергия е една от категоричните мерки, които предприехме, за да постигнем целта си, но е само част от цялостната ни стратегия и визия за едно по-добро утре. Наред с всички мерки, които прилагаме в посока енергийна ефективност и съхранение на ресурсите, през 2023 г. изградихме фотоволтаични системи на покривите на 14 собствени нови и реновирани магазини, както и на двата ни логистични центъра в Равно поле и Кабиле“, споделя Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Амбициозните цели от климатичната стратегия на компанията се реализира чрез работа в три основни насоки – избягване генерирането на емисии на парникови газове, тяхното намаляване там, където не могат да бъдат напълно елиминирани, и като последна стъпка – компенсиране (офсет) на произведените емисии чрез подпомагане на глобално значими проекти, насочени към опазване на климата. Всички магазини, складови бази и собствени административни сгради са сертифицирани по международния стандарт ISO 50001, който затвърждава ангажираността към по-рационално използване и разпределение на енергийните ресурси. Само благодарение на подмяната на осветлението във всички магазини с енергоспестяващо LED се икономисват над 3 млн. kWh енергия годишно, което се равнява на около 1547 тона COշ емисии.

Друг значим резултат от усилията на компанията е преминаването към по-щадящи хладилни агенти. При подмяната на съоръженията за охлаждане на продукти в магазините само за финансовата 2020 г. са изведени от употреба фреони с еквивалент на 2745 tCO2e емисии, а през финансовата 2021 г. годишния отпечатък е намален с още 1921 tCO2e.

 

Kaufland България и многократните пелети, които спестяват емисии за три обиколки на земното кълбо

В последните години Kaufland България развива амбициозна климатична стратегия, като в резултат на нея, всяка година намалява потреблението си на електроенергия средно с 2%. През 2022 г. компанията намалява и обема на въглеродните си емисии с близо 4000 тона.

От две години ритейлърът е преминал изцяло на 100% „зелена“ енергия и LED осветление във всичките си хипермаркети и въвежда поетапна подмяна на хладилното оборудване с нискоемисионно.

„10% от магазините ни вече са с фотоволтаици за собствени нужди на покривите си. Годишното им производство на ток се равнява на разхода на един магазин за година. С други думи – все едно напълно сме изключили един от нашите магазини от захранването“, споделя енергийният мениджър на компанията Иво Василев.

Kaufland България е спестила 6,5 млн. kWh електроенергия за 2022 г., което се равнява на потреблението на пет магазина на година.

През 2023 г. ритейлът получи и сертификат за спестени 119 тона въглеродни емисии през 2022 г. от компанията CHEP („Commonwealth Handling Equipment Pool“), част от „Brambles group“, която управлява глобална система за споделяне и повторно използване на оборудване. Количеството само на тези спестени емисии е в резултат на използването на многократни палети в логистичната дейност на веригата и се равнява на количеството, което би отделил един камион, за да обиколи земното кълбо три пъти.

Към този момент общата сума, инвестирана от Kaufland България в модернизиране от началото на годината, надхвърля 21 млн. лева.

 

ФАНТАСТИКО ГРУП с 12 фотоволтаични инсталации

Българската верига има изградени 12 фотоволтаични инсталации с мощност 1 600 kWp, като общият размер на инвестицията е близо 2 млн. лв. В момента компанията изгражда нова логистична база за охладени стоки в Елин Пелин, където също ще бъде инсталирана фотоволтаична система за производство на собствена зелена енергия. През последните две години компанията е инвестирала 3.8 млн. лв. за развитие и надграждане на редица мерки за енергийна ефективност.

Над 1 700 000 лв. са инвестирани за подмяната на конвенционалното осветление с LED осветление в 16 търговски обекта, а хладилното оборудване в търговската мрежа се обновява непрекъснато, като се заменят инсталациите, работещи с фреон, с такива, които работят с CO₂, което води до спестяване на електроенергия и по-нисък въглероден отпечатък.

В момента 23 търговски обекта от веригата са изцяло подсигурени с топла вода чрез използване на вече генерираната топлина от хладилното оборудване в супермаркетите.

Отпадъците се събират разделно, като годишно за рециклиране се предават 695 тона хартия, 47 тона полиетилен, 4 тона леки метали.

18-20 – невидимите инвестиции