Вече цяла година изпoлзваме изцяло зелена енергия

“Максима България” работи усилено за намаляване на екологичния си отпечатък като следва целите за устойчиво развитие. През последните няколко години компанията направи значими стъпки за подобряване средата, в която развива дейността си.

Като социално отговорна компания “Максима България”, компанията собственик на верига магазини T MARKET, отбелязва конкретен измерим напредък в намаляването своите емисии на парникови газове. Веригата магазини T MARKET и нейните 88 супермаркети в цялата страна се захранват изцяло от зелена енергия вече цяла година. “Максима България” работи успешно с българската компания “Болкан Лоджик”, която я снабдява с енергия произведена от фотоволтаични инсталации, ветрогенератори и инсталации за преработка на биомаса. Партньорства като това подпомагат прехода на българската икономика към нисковъглеродна и подкрепят българските компании, които осигуряват подобен тип услуга.

В момента светът е изправен пред климатичната криза, причинена и от прекомерното горене на изкопаеми източници. Усилията на всеки бизнес в посока намаляване пагубния ефект на масовите средства за енергийно обезпечаване са жизненоважни и добър пример за всички.

“Ние направихме избор за преход към зелена енергия преди много години. Замяната на замърсяващите изкопаемите горива с ненанасящи щети на природата възобновяеми източници на енергия, беше логична стъпка за нас като компания. Смятаме, че е нужно повече компании в България да преминат към по-отговорно поведение, за да може всички да живеем в една устойчива и здрава среда. Ще си поставим още по-амбициозни цели за бъдещето и сме готови да работим съвместно с партньори от българския бизнес, за по-голям ефект и напредък,” каза Петър Павлов, Генерален директор на “Максима България”.

През 2019 година верига магазини  T MARKET замени своите служебни леки автомобили с хибридни. Като част от зелената си стратегия компанията започва да прилага все повече устойчиви екологични решения в своята ежедневна дейност. Цялостната подмяна на автопарка беше стъпка в посока по-зелено и чисто бъдеще и добър пример за адекватно поведение в условията на тежкото замърсяване на въздуха в страната, което влияе на здравето на хората негативно всяка година. Приоритет в работата на компанията е въвеждането на технологични иновации на всички нива в бизнес процесите. Избраните екологични автомобили произвеждат значително по-малко вредни емисии. Те са пълнохибридни и за разлика от непълните хибриди могат да се придвижват безшумно и изцяло в електрически режим до 45 км/ч, без вредни емисии и с минимален разход на гориво.

През 2018-та в обектите T MARKET в цялата страна бяха инсталирани специални преси за хартия, с помощта на които отпадъкът от транспортните опаковки на стоките се утилизира оптимално.