T MARKET се включи в Коледната Благотворителна кампания на НФ „Свети Никола“ !

С огромно желание да направим по-хубави Коледните празници на деца лишени от родителски грижи, младежи и пълнолетни лица с увреждания, както и стари хора настанени в институции се включихме в Коледната Благотворителна кампания на НФ „Свети Никола“!

От 10.12.2021 до 10.01.2022 г. ще се организират Коледни и Новогодишни празници за 350 деца и младежи (от 4 до 19 г.), както и 180 жени и мъже от домове за възрастни с умствени и физически увреждания.
T MARKET дарява необходими продукти за организиране на Коледни тържества, които ще бъдат проведени при закрити врати. Даряваме им ВЕСЕЛА КОЛЕДА!

Децата и възрастните, част от тях с интелектуални и физически недъзи пребивават в: ДЦДМУ – с. Горски Сеновец, ЦНСТМУ – гр. Горна Оряховица, ЦКОДУХЗ – гр. Дебелец, ЦКОДУХЗ и ДСХ „Света Петка“ – гр. Благоевград, ЦНСТ – с. Гаврил Геново, ЦНСТ и ДСХ „Сем. Д-р Калинкови“- гр. Самоков, КСУДУ- гр. Роман, ЦНСТМУ и Преходно жилище за деца – гр. Враца, ЦНСТ и Преходно жилище за деца – гр. Долна Баня, ЦНСТПЛПР – гр. Долна Баня, ЦНСТ 1 и 2 на ул. Цветарска №14 и ЦНСТ 1,2 и 3 на ул. Иларион Драгостинов №3А – гр. Велико Търново и ДПЛУИ – с. Драганово.