T MARKET подкрепи СО Район "Нови Искър" в Коледната им инициатива!

За по-светли празници T MARKET подкрепи СО Район „Нови Искър“ в Коледната им инициатива! 🎄 ❤️
Дарихме хранителни продукти, с които ще бъдат зарадвани децата от СО Район „Нови Искър“, както и социално слаби семейства!

Да бъдем добри!