Ние подкрепяме българските производители

Изявление на Billa, dm, Kaufland, Lidl, ProMarket, T MARKET, Аванти и Фантастико

Нашите компании биха искали да изразят своята благодарност към министър-председателя Бойко Борисов, заместник министър-председателя Томислав Дончев, министър Десислава Танева и всички участници в днешната среща за предоставената възможност заедно да обсъдим планирането и прилагането на ефективни мерки за подкрепа на българските производители.

Ние приветстваме решението да бъде разширен обхвата на мерките, предвидени от правителството, и те да се отнасят за всички търговски вериги у нас. Участниците в срещата се обединихме и около становището, че е приемливо и важно решението за гарантиране на 90% влагане на сурово българско мляко за производството на български млечни продукти по рафтовете на веригите. Продуктовите квоти обаче са мярка, която би могла да попречи на износа на български продукти, ако засегнатите страни наложат на България ответни ограничения.

Нашите компании подкрепят и до момента българските производители и в най-кратък срок ще изпратят на министъра на земеделието разработен от нас пакет от конкретни доброволни мерки за подпомагане на пазарно неустойчивите производители в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.