Необходими са действия за осигуряване на доверие в данните за телевизионната аудитория

Позиция на Сдружението за модерна търговия относно системата за измерване на телевизионната аудитория в България

Обективното измерване на телевизионната аудитория е важен ориентир за рекламодателите, възможност да планират и управляват добре своите рекламни бюджети, да насочват кампаниите си и да отчитат ефектите от тях.

Получаването на коректни и безпристрастни данни за зрителските предпочитания е и сред ключовите условия за реална конкуренция между телевизиите, важен гарант за тяхната независимост и съществен фактор за прозрачност на медийната и обществена среда.

В България достоверността на тази информация от години е поставяна под въпрос от различни участници в процеса.

След дълъг период, в който медии, рекламодатели и агенции работиха с два източника на  пийпълметрични данни, от няколко месеца рекламната индустрия разчита на един доставчик. За съжаление, това не сложи край на съмненията в обективността на измерванията, нито на споровете по темата, които през последните месеци се задълбочиха.

Като обединение на големи рекламодатели, чиито усилия са насочени към подобряване на условията за бизнес в България, приемаме достоверността на пийпълметричните данни не като вътрешна за рекламния пазар тема, а като важно изискване за прозрачност на средата.

По тази причина смятаме, че са необходими действия към осигуряване на доверието. Логично е следващата стъпка да бъде мащабна дискусия, основана на най-добрите световни практики и опита, експертизата, отговорността и изискванията на всички участници в този процес – телевизионни оператори, рекламодатели, комуникационни агенции.

Вярваме, че доверието на всички заинтересовани страни следва да бъде осигурено като се гарантира безпристрастност на данните, прозрачна методология, възможност за регулярен контрол и механизми за медиация при спорове.

Сдружението за модерна търговия заявява своята готовност да участва в партньорски разговор по темата, който да намери решение, удовлетворяващо всички заинтересовани страни.