Kaufland България поема председателството на СМТ

Kaufland България поема председателството на Сдружението за модерна търговия (СМТ) и в следващите три години главният изпълнителен директор на веригата Иван Чернев ще бъде председател на Управителния съвет на сдружението.

Сдружението за модерна търговия обединява едни от най-големите компании в търговията на дребно в страната и от създаването си работи активно за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от българската икономика. Сред основните цели на СМТ са подобряване на условията за търговия и бизнес в страната, осигуряване на висока конкуренция на пазара и подпомагане развитието на българските производители в духа на партньорски взаимоотношения.

„Приемаме председателството на Сдружението за модерна търговия с отговорност към постигнатото и с готовност да го надграждаме и развиваме. Пред нашия бранш в следващите няколко години предстоят множество предизвикателства – както по отношение на въвеждане на еврото, така и на различни законодателни промени, които убеден съм, можем да преминем по най-добрия начин само с ясен, конструктивен диалог и поставяне на точни и конкретни цели. Ние ще продължим да сме двигател за иновации и позитивни промени, които да добавят стойност към всичко, което СМТ и неговите членове правят“, коментира Иван Чернев, гл. изпълнителен директор на Kaufland България.

Иван Чернев оглавява Kaufland България от 2018 г. От встъпването му в длъжност до момента веригата премина през активна фаза на модернизация на своите обекти, откри нови хипермаркети, втора логистична база в с. Стряма и създаде първата си национална марка „Брей!“. Под негово ръководство компанията утвърждава своята водеща позиция в сектора за модерна търговия у нас. Иван Чернев има над 15 години опит в Kaufland, през които е управлявал различни отдели в структурата й в няколко европейски държави.

„Вярвам, че лидерските умения на г-н Чернев и високата експертизата на екипа на Кауфланд България ще се разгърнат още по-мащабно по време на техния мандат и ще надградят постиженията на СМТ, постигнати под досегашното успешно и ползотворно председателство на екипа на Лидл България и г-жа Милена Драгийска. Изправени сме пред редица европейски и национални предизвикателства, които ще изискват гласът на ритейл сектора да бъде чут и припознат в ролята му на важен и предвидим партньор в решаването на важните за обществото теми. Ще продължим да бъдем защитник и двигател на свободната конкуренция и защитата на правата на потребителите и доброто име на българския бизнес.“, заяви Николай Вълканов, изпълнителен директор на СМТ.

За СМТ

 

От основаването си през 2010 г. СМТ обединява едни от най-големите търговски вериги с над 1000 търговски обекта и близо 20 000 служители в цялата страна. Членовете му са водещи компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки, бяла и черна техника, продукти за грижа за здравето, дрогерийни продукти и строителни материали и оборудване. От създаването си сдружението защитава техните интереси при стриктно спазване на утвърдени добри практики, на конкурентното право и на принципа на плурализъм при определяне на приоритети за дейността и при вземането на решения.

По данни на ИПИ съвкупният ефект, измерен през създаденото пряко и допълнително вътрешно търсене от дейността на компаниите от модерната търговия през 2022 г. надхвърля 11 840 млн. лева:

 

  • Близо 6,2 млрд. лева разходи за доставени от български компании стоки, изпълнени услуги и реализирани инвестиции и над 870 млн. лева платени нетни заплати на наетите;
  • Около 4,2 млрд. лева допълнителни (вторични) ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите;
  • Над 500 млн. лева индуцирани (третични) ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия в отраслите, доставящи потребителски стоки и услуги.

 

За Кауфланд България:

Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и е един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 7500 служители. През 2023 г. компанията разполага с 65 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв.