Създадена е необходимата организация за гарантиране на ритмични доставки на хранителни стоки

Във връзка с обявяването на първите случаи на заразени с вируса Covid-19 в България, членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) биха искали да предоставят следната информация:

1. Към момента няма никакви ограничения за пазаруване в нашите магазини. Не се очаква дефицит на хранителни стоки, включително и на такива от първа необходимост. В логистичните центрове на нашите компании има достатъчни наличности и е създадена необходимата организация за гарантиране на ритмични доставки.

2. Магазините на членовете на СМТ продължават да работят с обичайните си капацитет и работно време.

3. Към момента ситуацията в сектора на търговията на дребно е спокойна спрямо обстановката. В тази връзка призоваваме хората да не се презапасяват. В случай че се окаже, че в някой магазин има повече от обичайния брой клиенти, молим да бъдат проявени спокойствие, търпение и уважение към другите – всеки ще бъде обслужен.

Като национално отговорни компании членовете на СМТ ще направят всичко възможно, за да осигурят обичайното снабдяване с продукти на своите клиенти в България. Сдружението е в постоянен контакт с Министерство на икономиката и компетентните институции и членовете му не само са взели съответните мерки в тази посока, включително на база препоръките на Националния оперативен щаб и опита на други държави, а и имат готовност да реагират адекватно при всяка промяна на обстановката.