Постановлението, преподреждащо магазините се обезсмисли, тъй като целите му са постигнати преди то да влезе в сила

Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия по повод на
Официалното уведомително писмо на Европейската комисия (ЕК) до българските власти във връзка с „дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да имат по-благоприятно отношение към местните хранителни стоки“:

„Днес Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу България заради постановлението на правителството от април, което се намесва в дейността на търговските вериги. Това беше очаквано, тъй като то нарушава свободното движение на стоки в ЕС и свободата на установяване.

Добрата новина е, че целта на постановлението да насърчи потреблението на местни храни е постигната дори преди то да влезе в сила. То предизвика активен публичен дебат, стотици български производители, част от които досега доставяха на хотели и ресторанти, започнаха преговори с големите търговски вериги и много от техните храни вече са по рафтовете им. Българските потребители проявиха съпричастност в условията на криза и също повишиха търсенето на местни храни. Търговските вериги пък подготвиха и започнаха да реализират свои доброволни мерки за стимулиране на местните фермери и висококачествените български храни. Така на практика постановлението вече се обезсмисли и може да бъде отменено без щети.

Надявам се правителството да прояви здрав разум и да последва най-добрите примери в ЕС за защита на местните производители, включително често цитираната Франция, където мерките са доброволни, а не регулационни. Надявам се българските производители да сграбчат шанса и да спечелят сърцата на потребителите с качествени храни на конкурентни цени. Надявам се също нашето общество да даде шанс на добрите български производители като избира техните храни, което ще им даде солидна основа да открият нови хоризонти и скоро да пробият на международните пазари.“