Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет подписаха меморандум за подкрепа на българските производители

За първи път у нас водещи търговци на храни обединяват усилия и се ангажират с конкретни мерки в подкрепа на българските производители. На 31 декември 2020 г. членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет подписаха „Меморандум за приемане и изпълнение на общи мерки в подкрепа на българските производители и създаване на възможности за реализацияна техни продукти чрез магазините на търговците на дребно на храни и хранителнипродукти, опериращи на територията на Република България“. Приемането на документа е поредна стъпка в обединените усилия на търговските вериги за подкрепа на български производители, която беше още по-активна в условията на пандемия през 2020 г., и продължение на дългогодишната политика на водещите ритейлъри у нас за партньорство с родния земеделски сектор, която датира още от навлизането на представителите на модерната търговия в България. Меморандумът предвижда осем мерки, които компаниите се ангажират да прилагат:

Осигуряване на площи в търговските обекти за българските продукти

Всяка от компаниите ще осигури в своите магазини място за продажба на стоки с български произход и/или произведени от български производители, включително средни и малки регионални производители. Продуктите ще бъдат разполагани в супермаркетите съобразно техния вид (млечни продукти, месни продукти, яйца и др.) и характер (сезонност при плодове и зеленчуци и др.).

Маркетингова подкрепа за по-разпознаваеми български продукти

Ще бъде осигурено подходящо обозначаване на хранителните стоки с български произход, за да могат потребителите по-лесно да разпознават родните продукти. Търговците ще инвестират в допълнително маркетингово позициониране на отделни продукти на български национални и регионални производители.

Предоставяне на място за фермерски пазари и събития на производители

Ще се провеждат фермерски пазари и други събития, чрез които средни и малки български производители ще могат да продават продукцията си, отговаряща на всички нормативни изисквания и при спазване на мерките за безопасност. Търговците ще осъществяват маркетингова комуникация за всяко отделно събитие, за да привличат максимален брой потребители.

Обучения за малки и средни регионални производители и подпомагане при сертифициране на бизнеса им

Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет се ангажират да положат усилия за обучения на малки и средни регионални производители. Обученията ще включват запознаване с изискванията за организиране и планиране на производството, за съхранението и пакетажа, контрола на качеството на продукцията и логистиката на доставките, съобразно изискванията на големите търговски вериги. Специално внимание ще се обръща на възможностите за сертифициране, когато производителите имат желание и капацитет да развият бизнеса си. За провеждането на обученията членовете на СМТ очакват съдействие от страна на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Българската агенция по безопасност на храните.

По-бързо разплащане с производителите и срещи за договаряне на условия

Подписалите меморандума търговци са готови да договарят по-кратки срокове за плащане на продукти, доставени от средни и малки регионални производители. Така ще бъдат осигурени по-бързо ликвидни средства за производителите и те ще могат да планират по-добре бизнеса си. Компаниите ще осъществяват индивидуални преговори за определяне на търговски условия – цени, количества, качество, срокове и др.

Участие в работни групи относно предизвикателствата в земеделския сектор

Компаниите са готови да участват в работни групи, включително и такива към Националния съвет по храните към МЗХГ, за да подпомогнат българските производители чрез идеи, основани на опита от успешните им бизнес модели. Целта е да се намират решения и да да се изработи механизъм, координиран от МЗХГ, който да насърчава различни форми на законосъобразно сдружаване на производителите, за да отговорят на количествените и сертификационни изисквания на търговците в полза на българския потребител и на устойчивото развитие на българския производител.

Мерките ще се прилагат съобразно спецификите на бизнес модела на ритейлърите

Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет ще прилагат приетите в меморандума мерки при пълно запазване на икономическата си самостоятелност и независимост. Компаниите ще се ръководят от спецификите на бизнес модела, по който функционира всяка от тях, и от изискванията и регулациите на националното и европейско право, при съблюдаване на нормите и принципите на конкурентното право, свободното движение на стоки и правото за защита на потребителите. Всеки търговец, страна по меморандума, определя изцяло автономно цялостната си политика по отношение на предлагането на продукти с български произход.

Във връзка с подписването на меморандума, изпълнителният директор на СМТ Йордан Матеев заяви: „Свободната търговия, саморегулацията и доброволните мерки най-успешно могат да балансират интересите на всички участници по веригата на доставки на храни от фермера до крайния потребител. Обединяването в условията на криза на водещите търговци на храни около конкретни доброволни мерки за подкрепа на българските производители е важно събитие за България. То е логично продължение на дългогодишната подкрепа, която членовете на СМТ предоставят на местните производители“.

Срокът на действие на меморандума е до 31 декември 2021г., като при необходимост може да бъде удължен. Инициативата е отворена за присъединяване на всеки търговец на храни, който приема и се ангажира да спазва заложените мерки.