67% от храните в търговските вериги са български

Днес по инициатива на Сдружението за модерна търговия (СМТ) бе проведена дискусия с участието на министъра на земеделието и горите Десислава Танева и министъра на икономиката Емил Караниколов, на която бяха обсъдени конструктивни и приложими мерки за подкрепа на българските производители във връзка с предложения от Министерството на земеделието, храните и горите проект на постановление на Министерския съвет за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България в търговските вериги, продаващи храни.

По време на дискусията беше решено в утрешния ден по инициатива на министъра на икономиката Емил Караниколов да бъде проведена среща в разширен състав с участието на представители на браншови организации на български производители и на търговските вериги. Целта на срещата ще е да се обсъди и намери общо и работещо решение, удовлетворяващо всички страни, което от една страна би осигурило допълнителна подкрепа за български производители, но от друга страна няма да доведе до рискове като застрашаване на веригата на доставки и здравето на потребителите, което е ключов приоритет за търговските вериги.

Членовете на СМТ от години работят със стотици конкурентоспособни български компании. Благодарение на това партньорство, по данни към края на 2019 г., повече от 67% от асортимента в основните хранителни категории в четири от водещите ритейлъри у нас се състои от български продукти. Този дял е най-висок при месните продукти – 76%, следван от хляба със 73%, млечните продукти с 64% и плодове и зеленчуци с 57%. Допълнителна полза за производителите е възможността да развият бизнеса си и да излязат на международни пазари благодарение на партньорството си за експорт с търговските вериги. Така повече от 45 български компании успешно реализират продуктите си в чужбина.

Важно е да се има предвид, че в България оперират изключително много производители на хранителни продукти с различни географска локация, мащаб, инвестиции и съответно капацитет на производство, сертифицираност за качеството на произвежданите продукти и т.н. Предложените към момента мерки биха оказали различен, в много случаи негативен, ефект върху техния бизнес и много от тях вече декларираха становищата си по тази тема.

Като национално отговорни компании членовете на СМТ винаги са готови за конструктивен диалог с институциите, в който да се намерят работещи решения за подкрепа на българските производители.