Трансформацията на търговията на едро и дребно може да изисква до 600 милиарда инвестиции за бъдещето на сектора

Съвместно изследване, стартирано от EuroCommerce и McKinsey & Company, изчислява, че за постигане на тройната трансформация на устойчивост, цифровизация и умения и талант до 2030 г. секторът на търговията на дребно и едро в ЕС вероятно ще се изправи пред необходимостта да инвестира до 600 милиарда евро.

Това е допълнителна сума от до 1,6 процента от приходите им всяка година и би помогнала за посрещане на променящите се потребителски изисквания, декарбонизиране и отговор на растежа на електронната търговия според доклада за трансформирането на сектора на търговията на дребно и едро в ЕС.

В момента търговците на дребно и едро в ЕС инвестират половината от сумата, инвестирана от компании в други региони. Стремителните цени на енергията и рекордната инфлация, пандемията от COVID-19, прекъсванията на веригата за доставки и войната в Украйна накараха много играчи да отложат инвестициите, за да защитят бъдещата си икономическа жизнеспособност. Докладът посочва, че търговците на дребно и едро трябва да намерят начини да трансформират сектора  балансирайки краткосрочните и дългосрочните цели.

Докладът описва подробно инвестициите, които търговците на дребно и едро биха направили в тройната трансформация на устойчивост, дигитализация и умения и талант до 2030 г.

Хуан Мануел Моралес, президент на EuroCommerce:

„В настоящата криза цялостното предизвикателство за сектора на търговията на дребно и едро е да бъде признат от политиците като сектор, предоставящ основна услуга на всички граждани, значителна заетост и подкрепящ местните общности. За да продължат да правят това, търговците на дребно и едро от всякакъв размер ще се нуждаят от подкрепа, за да постигнат големите инвестиции, посочени в доклада.“

Жак Крейсел, вицепрезидент на EuroCommerce и генерален директор на FCD:

„Секторът на търговията на дребно и едро е в разгара на трансформираща промяна. Това актуално проучване на EuroCommerce и McKinsey идентифицира значителен недостиг на инвестиции в сектора, който е необходим, за да бъде в крак с динамичния, конкурентен и иновативен глобален пазар. Имаме нужда от специална подкрепа и политическа рамка, за да се трансформира нашия сектор.“

Кристел Делберге, генерален директор на EuroCommerce:

„Мащабът на промяната е огромен. EuroCommerce идентифицира пет ключови проекта и допълнителни политически мерки, които ще бъдат необходими в подкрепа на трансформацията на сектора. Нуждаем се от силна и амбициозна политическа рамка, която ще подкрепи устойчивостта и инвестициите, необходими за постигането на това и поддържането на сектора конкурентоспособен в бъдеще.“

Франк Лайзет, старши партньор в McKinsey:

„Търговията на дребно и едро е ключов икономически сектор в Европейския съюз и сега е в разгара на ускорена „Тройна трансформация“. Поемането на това предизвикателство ще изисква значителни ресурси и инвестиции, но ще помогне на търговците на дребно да преминат към по-стабилни и устойчиви бизнес модели.“

Даниел Лаубли, старши партньор в McKinsey:

„Тройната трансформация е огромно предизвикателство за сектора, но също така и огромна възможност за всички – търговците на дребно и едро, ЕС и клиентите. Може да създаде по-бързо развиващ се, по-екологичен и по-продуктивен сектор, който има по-широко и по-удобно предлагане за клиентите.”

Като част от съвместното изследване „Трансформиране на сектора на търговията на дребно и едро в ЕС“, McKinsey и EuroCommerce анкетираха 24 компании, включително някои от най-големите търговци на дребно и едро в различните подсектори в ЕС, национални търговски асоциации и над 100 малки и средни предприятия. Проучването събра информация за нивото на зрялост на компаниите в трите области на трансформация – устойчивост, дигитализация и умения и талант – както и амбиции и бъдещи нужди до 2030 г. Това изследователско сътрудничество имаше за цел да предостави неутрален поглед към пазара чрез базирани на изследвания прозрения, които предоставят инвестиционни възможности на търговците на дребно и едро в ЕС.

 

За McKinsey & Company:

McKinsey е глобална консултантска фирма за управление, ангажирана да помага на организациите да ускорят устойчивия и приобщаващ растеж.

За EuroCommerce:

EuroCommerce е основната европейска организация, представляваща сектора на търговията на дребно и едро. Той обхваща национални асоциации в 27 държави и 5 милиона компании, включително водещи глобални играчи и много малки предприятия. Секторът генерира 1 от 7 работни места, предлагайки разнообразна кариера на 26 милиона европейци, много от които млади хора. Той също така поддържа милиони допълнителни работни места по цялата верига на доставки, от малки местни доставчици до международни фирми. ЕвроКомерс е признат европейски социален партньор за сектора на търговията на дребно и едро.

Сдружение за модерна търговия е член на EuroCommerce.

Цялото изследване може да откриете тук:

www.eurocommerce.eu