Становище на СМТ по повод медийни запитвания по официална информация от КЗК

София, 23.03. 2023 г.

Във връзка с официална информация от КЗК, че „Комисията по своя инициатива образува три производства за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 15 от ЗЗК, под формата на забранени споразумения и решения на сдружения на предприятия, от страна на следните участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения..“, Сдружението за модерна търговия заявява:

Дейността на търговските вериги – членове на сдружението е регулирана от множество нормативни актове и е предмет на постоянен надзор от държавни органи като КЗП, БАБХ, НАП, КЗК и др.

Сдружението за модерна търговия е организация с нестопанска цел, която представлява интересите на своите членове по въпроси на бизнес средата в България като правна рамка, развитие на икономиката, местно и международно сътрудничество. Винаги сме работели спазвайки разпоредбите на Закона и нямаме притеснения по отношение на резултата от проверката. До този момент от СМТ не са изискани документи и информация.