Становище на СМТ във връзка с въвеждане на депозитната система в България

Сдружението за модерна търговия, пбединяващо водещите търговци с в странат, изпрати до зам. министър Николай Сиджимов (МОСВ) становище, в което апелира за по-релативирани и балансирани формулировки, които да отчитат съществената роля на търговците на дребно в осигуряване структурирането и функционирането на депозитната система.

В изразените позиции и проведените обсъждания до момента СМТ винаги е настоявало за максимална гъвкавост на системата по отношение на задълженията на търговците, при отчитане на различните модели, които те прилагат, и свободата да изберат най-подходящ вариант за участие. Също така за търговците е от първостепенно значение да бъдат отчетени особеностите на малките търговски обекти, както и на тези търговци, които предлагат напитки в опаковки само като допълващ асортимент с незначителен дял. Винаги сме смятали, че срещаме разбиране по тези въпроси, но за съжаление техническата спецификация предопределя депозитната система да няма никаква гъвкавост. Така например въвеждането на задължение за участие на всички търговски обекти и
задължение за автоматизирано събиране на опаковки, и то само с компактиращи машини, е явно непропорционално и неизпълнимо. Нещо повече – на този етап дори няма яснота дали подобно изискване е целесъобразно, тъй като липсва анализ за това колко точки за събиране в страната са необходими за системата, за да функционира пълноценно и икономически ефективно.

СМТ обръща внимание, че при варианта на депозитна система „Връщане при търговец“, заложен в техническата спецификация, търговците имат ключова роля за функционирането на системата. Създаването на оператор на депозитна система, в който само една заинтересована страна има възможността да взема решения, които засягат цялата система, не може да бъдеподкрепено. То би  създало предпоставки за конфликт на интереси при вземане на решения.

Припомняме, че компаниите членуващи в СМТ стартираха пилотни проекти, а експертите на сдружението участват активно в работните групи по въвеждане на депозната система. Становището може да бъде прочетено тук:

 

257 Становище Техн док Деп Система МОСВ_signed