Становище на Сдружението за модерна търговия във връзка с информации за нелоялни търговски практики

Във връзка със зачестилите информации в медиите, че търговска верига не е изплатила в срок задълженията си към своите служители и доставчици бихме искали да обърнем внимание на следното:

  1. Публикациите се отнасят за „Пикадили“, а тя не е член на Сдружението за модерна търговия (СМТ).
  2. Съгласно принципите за добри практики, подкрепяни от сдружението „договорите трябва да бъдат спазвани“. Неспазването им е нелоялна търговска практика и всеки, който я прилага следва да понесе своята отговорност.
  3. Нелоялните търговски практики в модерната търговия в България не са масово явление, а изключение. Надяваме се при отразяване в медиите на такива практики от страна на конкретна търговска верига ясно да бъде посочено нейното име, а не да остава анонимна, което неоснователно би натоварило с негативи всички компании в сектора на модерната търговия. Напомняме, че компаниите от СМТ дават пряка заетост на над 20 хил. души, които ежемесечно получават коректно своите заплати, както и други социални придобивки (ваучери за храна, допълнително здравно застраховане др.).