Сдружението за модерна търговия участва в официална среща на Съвета за тристранно сътрудничество

На 06.03. 2023г. СМТ получи официална покана за участие в Отраслов съвет за тристранно сътрудничество „Хранително – вкусова промишленост“ към Министерството на икономиката и индустрията. Сдружението за модерна търговия поиска предварителни материали за срещата, но такива не бяха изпратени. В духа на зявената от нас позиция за сътрудничество с МИИ по важни секторни въпроси, СМТ взе участие в срещата, която бе под председателството на зам. мин. Ирина Щонова. На срещата бяха поканени представители на Министерството на земеделието, Министерството на транспорта и съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, синдикати, водещи сдружения и асоциации в сектора, както и представители на едни от най-големите търговски вериги в страната.

Голяма част от участниците не намериха мотивация за изказвания  поради хаотичността на поставените теми и липсата на конкретни предложения за решаване на наболелите за секторите теми. В края на срещата участниците се обединиха около тезата, че проблемите са структурни, нерешени от години и не се предлага конкретен подход за излизане от кризата.

На срещата не са обсъждани заявените от вицепремиера Христо Алексиев в ефира на БТВ,  мерки за таван на надценки.

/снимка: МИИ/