Премиерът гарантира пазарна среда и свободна конкуренция на среща с веригите

Хранителните вериги са в жестока конкуренция помежду си, резултатите от която са само в полза на потребителите – повече избор, по-добро качество, значително понижени цени. В същото време те работят прекрасно с конкурентоспособните български производители. Това разказаха представители на Сдружението за модерна търговия на министър-председателя Марин Райков. Срещата с него се проведе на 23 април в сградата на Министерския съвет.

Сдружението представи на премиера конкретни данни за пазара през 2012 г. от независим източник (ICAP). Според тях най-големите 10 хранителни вериги в страната държат малко над една трета от пазара. А всички представители на модерната търговия, които са над 30, имат общо 38.3% пазарен дял.

Представителите на сдружението разказаха на премиера, че диалог с българските производители има и той никога не е прекъсвал. Бизнес разговори обаче, включващи например финансови условия, цени на различни услуги, условия за плащане, излизане на международни пазари, могат да се водят единствено между конкретна верига и конкретен производител. Сдружението не може да се договаря с група производители, или техни организации – първо, защото то обединява конкуриращи се вериги с различни бизнес модели и второ, защото това би влязло в противоречие с правилата на конкурентното право. Сдружението може да застава зад определени принципи, което вече направи с официална декларация, базирана на признати европейски ценности от т.нар. Форум на високо равнище.

Премиерът Марин Райков констатира, че проблем, макар и частичен, има. Сдружението потвърди това, но обясни, че проблемите трябва да се търсят в реалните – при това доста комплексни – причини за неконкурентоспособността на някои български производители на единния европейски пазар, което няма общо с отношенията им с търговските вериги. И това е едва началото от дългия път за износ на повече български стоки.

Министър-председателят успокои търговските вериги, че правителството ще защитава свободната конкуренция и отчете приноса на веригите като инвеститори, работодатели, данъкоплатци и приносители на нова икономическа култура. Ето част от прессъобщението, публикувано след срещата в сайта на правителството:

„Чуждите инвеститори няма да бъдат поставяни в несигурност. Ние ще се противопоставим на всяко действие, което влияе негативно върху пазарната среда и на свободната конкуренция“. Това увери премиерът и министър на външните работи Марин Райков на среща с представители на големите търговски вериги в страната, обединени в Сдружение за модерна търговия. Присъстваха представители на веригите Билла, Кауфланд, Карфур, Лидл, Пикадили.

„Не правим разлика между български и чужди производители“, подчертаха по време на срещата представителите на Сдружение за модерна търговия. Според тях генерален проблем с производителите няма, а само локални проблеми на конкретни производители с конкретни вериги.