Сдружението за модерна търговия настоява ограниченията за търговските обекти предлагащи стоки за неежедневни нужди спешно да бъдат облекчени

Търсеният ефект от въведените през октомври миналата година ограничения се изчерпа, но социално-икономически вреди остават и това е неприемливо.

До края на месец февруари ограниченията касаещи магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м. по т. 13 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. да отпаднат, като останат мерките за контрол на броя на посетителите (един човек на 8 кв. м.) и носене маски на закрито в търговските обекти. Това предложи на среща в Министерство на здравеопазването Сдружението за модерна търговия. В противен случай ще бъде застрашена цялата екосистема на стационарната търговия на дребно в страната – с всички рискове за икономиката и благосъстоянието на населението. Предлаганите от СМТ мерки са изпитани и достатъчно ефективни за опазване здравето на служителите и клиентите.

Актуалната епидемична ситуация в страната, обусловена от разпространението на варианта Омикрон показва, че вече липсва връзка между търсените здравни ефекти и действащите към момента противоепидемични мерки, което води до непропорционално висока социално-икономическа цена за спазването им.

Въведените през октомври миналата година ограничения върху търговията със стоки от неежедневна необходимост доведоха до траен спад на клиентите от 20 до 40% в различните категории. Това води до процентен спад в оборота, който на места достига двуцифрени измерения. Продължаващите ограничения върху дейността, отсъствието на персонал, поскъпването на енергията, недостига на работна ръка и прекъсванията на веригата на доставки създават огромни предизвикателства пред компаниите в условията на растяща инфлация. Успоредно с това на сектора се налага да извърши бърза трансформация – от развиването на нови канали за търговия до увеличаване енергийната независимост – всичко това с ограничените от пандемията ресурси и без необходимата подкрепа от страна на държавата.

Отделните направления в сектор търговия – хранителни и нехранителни стоки, са свързани в единна тъкан чрез инвестиции, съвместно ползване на търговски площи, логистика и други обслужващи услуги. Продължителното отслабване на една част от него неминуемо ще се отрази и на другата. Затова настояваме за реалистичен хоризонт за облекчаване мерките, ограничаващи търговията със стоки от неежедневна необходимост – до 28 февруари.

Сдружението за модерна търговия обединява 12 от най-големите компании в сектор търговия на дребно – Билла, Фантастико Груп, Дайхман, дм, Доверие-Брико, Кауфланд, Лидл, Максима (Т Маркет), Пепко, Промаркет, Хаус Маркет (ИКЕА), Хиполенд.