Николай Вълканов бе избран за член на Настоятелството на Българска хранителна банка

Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Николай Вълканов става част от Настоятелството на Фондация Българска хранителна банка, съобщиха от сдружението.
Неправителствената организация, която тази година ще отбележи своята 10-годишнина, осигурява превръщането на излишната и годна храна в ресурс за различни социални програми за хранително подпомагане на хора в нужда и е сред партньорите на компаниите от хранителната индустрия в усилията им за намаляване на разхищението на храна. Ежеседмично храната, осигурена от Българска хранителна банка за различни програми, достига до над 8000 души, а годишно фондацията подпомага над 20 000 души.
„Сътрудничеството между двете организации става все по-тясно и има осезаеми и измерими резултати. Компании, членуващи в Сдружението за модерна търговия, развиват успешни проекти в хранителното банкиране и се надяваме на още съмишленици от сектора в тази хуманна задача“, заяви Николай Вълканов, цитиран в съобщението.
В Сдружението за модерна търговия членуват 12 от водещите търговци на дребно в България. Сред основните цели на СМТ са подобряване на условията за търговия и бизнес в страната, осигуряване на висока конкуренция на пазара и подкрепа за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от българската икономика.