КЗК: Законопроектът, налагащ минимален дял на български храни в големите магазини ограничава конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че проектът на БСП за промени в Закона за храните, с който се определя минимален дял на българските храни в големите магазини, ограничава конкуренцията. Според официалното становище на КЗК по законопроекта:
1. изискването за предлагане на определен процент български продукти от търговски обекти с оборот над 2 млн. лева създава бариери за свободното движение на стоки и риск от излизане от пазара на чуждестранни доставчици и отпадане на продукти, ограничава възможността на търговците на дребно сами да определят стратегията си на пазара и би могло да има неблагоприятни последици за потребителя (по-високи цени, ограничен избор, риск от дефицит на стоки);
2. дефиницията на свежи плодове и зеленчуци ограничава свободното движение на стоки в рамките на ЕС и създава риск от дефицит на плодове и зеленчуци извън сезона;
3. по-краткият срок за плащане представлява допълнителна ненужна намеса в свободното договаряне;
4. подпомагането на българските производители не следва да се осъществява с мерки, които не само не са в състояние да реализират заложените цели, но и ограничават конкуренцията;
5. подпомагането на българските производители трябва да бъде съобразено с правилата за държавни помощи и другите възможности в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС.