Инвестициите на компаниите от модерната търговия в Благоевград и региона надхвърлят 311 млн. лева

Над 311 млн. лева са инвестирали до момента в Благоевград и региона членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ). Организацията обединява едни от най-големите търговски вериги с над 750 обекта и близо 24 000 служители в цялата страна. Членовете на сдружението са водещи компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки, бяла и черна техника, продукти за грижа за здравето, дрогерийни продукти и строителни материали и оборудване. По данни на СМТ приносът на дружествата към бюджета на общината и региона надвхърля 1,5 млн. лева. В Югозападен регион, изключвайки София (столица), броят на наетите в обектите на членовете на СМТ е над 1600 души, в т.ч. близо 600 души в област Благоевград. Това са 0,7% от всички заети в областта.

Общо 70 магазина на членове на СМТ са разположени на територията на Югозападен регион, 24 от тях са в област Благоевград, в т.ч. 7 в община Благоевград. В областта покритието на членовете на СМТ е 8 обекта на 100 хиляди души от населението, което е сравнимо с повечето населени места, изключвайки столицата и областите по Черноморието.

Компаниите в сдружението инвестират в различни дългосрочни проекти за подобряване на инфраструктурата на популярни туристически маршрути в региона, подкрепа на уязвими социални групи, здравеопазване, образование, култура и опазване на околната среда.

Сн: Николай Вълканов, Петър Ганев

Съвкупният ефект, измерен през създаденото пряко и допълнително вътрешно търсене в българската икономика от дейността на компаниите от модерната търговия през 2022 г., надхвърля 11,8 млрд. лева и отчита ръст от 21%, сочат данните от проучване на Института за пазарна икономика за ролята и социално-икономическия принос на сектора в страната. Преките ефекти от дейността на модерната търговия са оценени на 7,1 млрд. лв., в т.ч. над 5,7 млрд. лева разходи за доставени от български компании стоки и изпълнени услуги, 490 млн. лв. реализирани инвестиции в българската икономика и над 870 млн. лева платени нетни заплати на наетите лица. Към преките ефекти се прибавят и 4,2 млрд. лева допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите, както и над 500 млн. лева индуцирани ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия в отраслите, доставящи потребителски стоки и услуги.

Наетите лица в компаниите от модерната търговия се увеличават от 47,7 хил. души през 2020 г. до 51,4 хил. души през 2021 г., и 53,3 хил. души през 2022 г. Делът на наетите в модерната търговия спрямо всички наети в търговията на дребно се увеличава от 24,3% през 2020 г. до 26,3% през 2022 г., което е обвързано с инвестициите и разширяването на покритието на веригите в страната.

Възнагражденията в големите предприятия в търговията на дребно нарастват с близо 13% и достигат 1 822 лв. през 2022 г., което е с 56% над средната заплата в сектора и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната.

На пресконференцията в БТА Благоевград присъстваха:

Александър Колчаков, Директор продажби на Доверие Брико АД

Бисер Инчовски, Управител „Централизирани дейности“ на Лидл България

Николай Вълканов, Изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ) 

Петър Ганев, Старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ)

Елиза Грънчарова, Ръководител „Стратегически маркетинг“ на Билла България

Доника Ризова, Комуникационен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ)

 

Цялата пресконференция можете да проследите тук:

https://www.bta.bg/bg/pressclub/archive-local/Blagoevgrad/20034