Инвестициите на компаниите от модерната търговия в Бургас и региона надхвърлят 456 млн. лева

Близо 2000 души работят в над 90 магазина, разположени в Югоизточен район

 Над 456 млн. лева са инвестирали до момента в Бургас и региона членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ). Организацията обединява едни от най-големите търговски вериги с над 750 обекта и близо 24 000 служители в цялата страна. Членовете на сдружението са водещи компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки, бяла и черна техника, продукти за грижа за здравето, дрогерийни продукти и строителни материали и оборудване. Близо 2000 са наетите в обектите на СМТ в рамките на Югоизточен район, в т.ч. над 800 души в обектите на членовете на СМТ в област Бургас. Това са 0,6-1% от всички работни места в частния сектор в областите в района, в т.ч. 0,7% от всички работни места в частния сектор в област Бургас.

 

Общо 92 магазина на членове на СМТ са разположени в рамките на Югоизточен район. Най-голям брой – общо 38 магазина, са разположени на територията на област Бургас, в т.ч. 27 в рамките на община Бургас. В област Бургас покритието на членовете на СМТ е 10 обекта на 100 хиляди души от населението, докато в област Стара Загора са 9 обекта на 100 хиляди души от населението.

 

Компаниите в сдружението инвестират в различни дългосрочни проекти за популяризиране на хранителното разнообразие и кулинарни традиции в региона, подкрепа на уязвими социални групи, здравеопазване, образование, култура и опазване на околната среда.

 

Съвкупният ефект, измерен през създаденото пряко и допълнително вътрешно търсене в българската икономика от дейността на компаниите от модерната търговия през 2022 г., надхвърля 11,8 млрд. лева и отчита ръст от 21%, сочат данните от проучване на Института за пазарна икономика за ролята и социално-икономическия принос на сектора в страната. Преките ефекти от дейността на модерната търговия са оценени на 7,1 млрд. лв., в т.ч. над 5,7 млрд. лева разходи за доставени от български компании стоки и изпълнени услуги, 490 млн. лв. реализирани инвестиции в българската икономика и над 870 млн. лева платени нетни заплати на наетите лица. Към преките ефекти се прибавят и 4,2 млрд. лева допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите, както и над 500 млн. лева индуцирани ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия в отраслите, доставящи потребителски стоки и услуги.

 

Наетите лица в компаниите от модерната търговия се увеличават от 47,7 хил. души през 2020 г. до 51,4 хил. души през 2021 г., и 53,3 хил. души през 2022 г. Делът на наетите в модерната търговия спрямо всички наети в търговията на дребно се увеличава от 24,3% през 2020 г. до 26,3% през 2022 г., което е обвързано с инвестициите и разширяването на покритието на веригите в страната.

 

Възнагражденията в големите предприятия в търговията на дребно нарастват с близо 13% и достигат 1 822 лв. през 2022 г., което е с 56% над средната заплата в сектора и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната.

 

На снимката от ляво надясно:

Александър Колчаков, Директор продажби на Доверие Брико АД

Доротея Митева, Директор „Продажби и логистика“ на Лидл България

Доника Ризова, Директор Комуникации на Сдружението за модерна търговия (СМТ) 

Николай Вълканов, Изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ) 

Петър Ганев, Старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ)