Затварянето на търговските центрове и на нехранителните магазини с площ над 300 м2 е неоправдано от здравна гледна точка и ще е вредно за бизнеса и хората

Позицията на Сдружението за модерна търговия, което обединява някои от най-големите търговци на дребно в България, за анонсираните на 18 март 2021 година противоепидемични мерки е, че затварянето на търговските центрове, моловете и магазините за нехранителни стоки с площ над 300 кв. м. е неоправдано от здравна гледна точка и ще навреди на хората и бизнеса. Мярката ще доведе до струпвания на много клиенти на малки площи в магазините, които остават извън обхвата на мерките, а от тук и до вероятен ръст на заболеваемостта и значителни неудобства за милиони българи в опита им да решат свои спешни нужди и проблеми. Така няма да бъде постигнат търсеният здравен ефект, а в същото време ще бъде нанесена вреда на много бизнеси и на икономиката като цяло.

Равносметката от втория локдаун, който продължи повече от два месеца, показа, че работата на големите магазини (вкл. за нехранителни стоки) не доведе до ръст на заболеваемостта и разпространението на вируса беше поставено под контрол. Това беше постигнато благодарение на стриктното спазване на противоепидемичните мерки – бяха осигурени дезинфектанти за посетителите; пропускателен режим, с който да се гарантира оптимален брой клиенти в магазините; лични предпазни средства за служителите – маски, ръкавици и шлемове; прегради на касите и в секторите за директно обслужване на клиенти. Поне два пъти дневно се извършваше цялостна дезинфекция на търговските, касовите и складовите зони, на количките и кошниците за пазаруване. Бяха провеждани и регулярни инструктажи и проверки на спазването на предписанията на здравните власти, внимателно се следеше за служители с грипоподобна симптоматика, а част от компаниите въведоха и PCR тестване и разделяне на хората в централните офиси и логистичните центрове на екипи.

Анализът на данните недвусмислено сочи, че проблемът не е в големите търговски обекти.

В този смисъл решението за затваряне на нехранителните магазини с площ от над 300 кв. м., търговските центрове и моловете няма да доведе до очаквания от институциите ефект. Клиентите, които биха пазарували на тези места ще се пренасочат към по-малките търговски обекти, което ще доведе до струпване на хора на малка площ. Резултатите от това ще са:

· Опашки, които няма как да бъдат контролирани, тъй като малките търговски обекти не разполагат с капацитет за поддържане на пропускателен режим;

· Евентуален ръст на заболеваемостта, тъй като например 50 клиенти в магазин с площ 200 кв. м. ще са на много по-малко разстояние помежду си, отколкото, ако са в търговски обект с площ от над 500 кв. м.

· Недоволни хора, които няма да могат да решат спешни нужди и проблеми, тъй като няма да имат достъп до специфични стоки, които не се предлагат от малки железарии или дрогерии, например.

Освен това, неясно как регламентираното ограничение от точно 300 кв. м., ще доведе до нелоялна конкуренция между търговци от един и същ бранш. Ако обектите на една компания са с площ от 290 кв. м., те ще продължат да работят. В същото време конкурентни магазини с площ от 310 кв. м. ще бъдат затворени, въпреки че нямат почти никаква разлика с отворените, което е форма на дискриминация и е в разрез с правилата на пазарната икономика.

Имайки предвид всички описани потенциални проблеми, СМТ предлага ограничителните мерки да бъдат структурирани по модела, който се доказа като ефективен по време на втория локдаун – ограничение на броя клиенти в магазините съобразно тяхната квадратура, пропускателен режим, дезинфекция и добър контрол на спазването на мерките. Големите търговци вече доказаха, че имат капацитета и мотивацията да спазват стриктно ограниченията и така да допринесат за ограничаването на пандемията.