Затварянето на големите нехранителни магазини е пагубно за бизнеса без положителен здравен ефект. Държавата трябва да компенсира всички засегнати компании в сектора

Затварянето на големите магазини за нехранителни стоки води по-скоро до повишаване на риска от разпространение на Ковид-19, отколкото до овладяване на пандемията. Това е становището на Сдружението за модерна търговия (СМТ) по повод на удължаването на ограниченията в този сектор от търговията на дребно, обявено със заповед на министъра на здравеопазването от 30 март 2021 година. При неработещи големи магазини, клиентският поток се пренасочи към малки търговски обекти, където е трудно да бъдат спазвани предписанията на здравните власти. До момента водещите ритейлъри доказаха, че могат да осигурят дистанция при пазаруване, контрол на достъпа, дезинфекция и пълно спазване на всички предвидени противоепидемични мерки.

В същото време продължаващото затваряне на големите магазини има изключително тежки икономически последствия не само върху търговците, но върху цялата екосистема от свързани с ритейл сектора бизнеси и може да доведе дори до фалити и ръст на безработицата. Резултат от затварянето ще бъде и намаляването на приходите в държавния бюджет и чувствителното увеличаване на броя компании, които ще се нуждаят от подкрепа и компенсации от страна на държавата. Ето защо СМТ още веднъж настоява големите магазини за нехранителни стоки да бъдат отворени при стриктно спазване на здравните мерки.

Големите магазини имат капацитета да осигурят спазване на противоепидемичните мерки

Възстановяването на дейността на големите магазини ще има положителен здравен ефект, тъй като в тях е възможно да бъде осигурена необходимата дистанция между пазаруващите и пропускателен режим. Водещите ритейлъри вече показаха през над тримесечния локдаун, който беше въведен през ноември, че имат капацитета и мотивацията да спазват стриктно предписанията на здравните власти и да осигурят безопасна среда за работа и пазаруване.

Тогава хората имаха и достъп до много стоки, които се предлагат от големите търговци. Сред тях бяха и такива от първа необходимост като специални храни, продукти за грижа за бебето, за дезинфекция на дома, материали за спешни ремонти и много други.

Затварянето на нехранителните магазини води до отрицателен ефект върху сектора и държавния бюджет без да има гарантиран положителен здравен ефект

Удължаването на затварянето на големите нехранителни магазини ще нанесени сериозни щети не само на самите търговци, но и на цялата екосистема от компании, свързани с ритейл сектора. Продължаващият спад на оборотите неминуемо ще доведе до верижно влошаване на състоянието на компаниите в сектора, ръст на междуфирмената задлъжнялост и на безработицата.

Удължаването на мярката ще има негативни ефекти и за държавния бюджет. Първият е, че ще намалеят приходите в него, тъй като компаниите в този бранш работят напълно „на светло“ и плащат данъци и осигуровки върху реалните си приходи и възнаграждения на служителите. Втория е, че се увеличат бюджетните разходи, тъй като когато бизнесът на тези компании е на практика затворен и не генерират оборот, те са принудени да освобождават служители или да ги пускат в неплатен отпуск и затова е нормално да очакват компенсации от страна на държавата.

Държавата трябва да компенсира и подкрепи компаниите от сектора, за да не се стигне до фалити

През последната година, участниците на пазара на нехранителни стоки са поставени в изключително трудна ситуация. Техните магазини бяха затваряни напълно или частично на три пъти, беше регистриран огромен спад в оборотите и някои фирми вече са на ръба на фалита. Ето защо компаниите очакват държавата да ги подкрепи.

За разлика от малките и средни предприятия, големите търговци могат да се възползват само от мерките „60:40“, „Заетост за теб“ и „Запази ме“, през които е предвидена компенсация и подкрепа по отношение на разходите за труд и запазване на екипите. В същото време, при почти нулеви приходи, всички останали техни разходи продължават да текат, което води до много тежки последици за бизнеса. Ето защо Сдружението за модерна търговия настоява:

Обхватът на мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП“ през НАП, която предвижда подкрепа за затворени малки и средни предприятия в размер на 10% от оборота без ДДС, да бъде разширен и към големите компании.
Обхватът на мярка „Подкрепа за средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ също да бъде разширен към големи предприятия.
Да се разшири обхватът на програма „Запази ме“ като в нея да могат да бъдат включени и служители на затворени обекти, които към момента нямат право на компенсации по мярката. Това са юристи, финансисти, служители за дистанционно обслужване на клиенти, охрана, поддръжка и така нататък.
Редуциране на данък сгради и такса смет за периода на затваряне на обектите;
Замразяване на данъчните плащания за периода на затваряне на обектите.
В заключение, Сдружението за модерна търговия още веднъж подчертава, че затварянето на големите магазини за нехранителни стоки е неефективна мярка от здравна гледна точка. Нейното допълнително удължаване ще бъде негативно за редица големи бизнеси, за българската икономика и за държавния бюджет. Затова водещите ритейлъри в сектора на търговията с нехранителни стоки настояват мярката да бъде отменена, което не само ще допринесе за справяне с пандемията, но и ще помогне за избягването на пагубния икономически ефект.