ЕК започна наказателна процедура срещу Унгария за ограничаване на вноса на храни

Освен срещу Румъния, Европейската комисия започна наказателна процедура за ограничаване на свободното движение на стоки и срещу Унгария. Според прессъобщение на комисията задължението в унгарския Закон за доставчиците за прилагане на еднакви маржини към местните и вносните храни може да попречи на продажбите на вносни храни в нарушение на чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Член 34 забранява между държавите-членки количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект.