Едно реално предизвикателство пред българските производители

Сдружението за модерна търговия винаги е застъпвало тезата, че между българските производители и търговските вериги не съществува проблем. Напротив, търговските вериги не само работят добре с българските производители, но те постоянно ги подкрепят (включително с кампании, подканящи потребителите да изберат български стоки) и им предоставят ноухау, за да бъдат избрани от българските и чуждестранните потберители.

Българските производители са изправени пред сериозни предизвикателства, но те са извън отношенията им с веригите. Пример за това е разговора в БНТ с министъра на земеделието и храните Димитър Греков:

– Ние сме направили първата крачка, да се свържем с големите вериги, които желаят да работят с български производители. Но български производители не като еднолични търговци, а обединени браншови организации, с които да поддържат целогодишно зареждане на техните хипермаркети и да отговарят на съответните условия. Тоест да имат финансови документи, да имат сертификат за качество, да имат съответната опаковка, която да отговаря на изискванията и нещо повече, което се договорихме с голяма част от веригите – част от тази продукция да бъде изнасяна на европейски пазар.

На какъв етап е вашата идея?

– Тя е на етап развитие, но е на етап и договореност, защото ние направихме и първите крачки с някои зеленчукопроизводители, но изненадващо не се появиха от страна на производителите хора, които да договарят. Ето една причина, по която трябва да работим следващия програмен период – да има браншови организации, които да обединят група от производители, които да могат да излязат не само на нашия пазар, а и на международния.