Декларация

Ние в Сдружението за модерна търговия уважаваме различните позиции, независимо дали ги споделяме. Едновременно с това обаче не одобряваме и сме силно разтревожени от разпространяването на манипулативни и неверни твърдения за чуждестранните търговски вериги от представители на законодателната власт. Безпочвените обвинения към реномирани европейски компании не допринасят за решаването на предизвикателствата пред българската икономика. Нещо повече, те влошават бизнес средата в момент, когато привличането на инвестиции е от ключово значение за икономиката, заетостта и фиска.

Ние категорично отхвърляме като невярно твърдението, че чуждестранните търговски вериги, част от които са членове на нашето сдружение, изнасят милиарди в чужбина, вместо да плащат корпоративен данък в страната. Всички български компании, включително търговските вериги, плащат корпоративен данък, когато реализират печалба. Корпоративният данък в България е благоприятен и няма икономически стимул да се изнасят печалби. Отделен въпрос е дали е възможно да се реализира печалба всяка година и колко български компании са на печалба в условията на икономическа криза и свито потребление в страната. В това отношение търговските вериги не са по-различни от която и да е друга компания и твърденията за „изнасяне на милиарди“ са погрешни или некомпетентни. Независимо от тежката икономическа ситуация търговските вериги продължават да бъдат големи и дългосрочни инвеститори в страната. Нашите инвестиции, които са равни на общите бюджетни приходи от данък печалба в България за близо три години, създават заетост и работят за българската икономика. Освен това бюджетните приходи от данък печалба са пренебрежимо малки (едва 5 лв. от 100 лв. приходи) спрямо основните приходоизточници в държавния бюджет – ДДС, акцизи, осигуровки и данък върху доходите, които носят общо 70 лв. от всеки 100 лв., събрани от държавата. И точно при тях големите търговски вериги имат значителен принос, което ги нарежда сред най-значимите данъкоплатци в страната.

Ние сме подложени на масирани проверки и ревизии от страна на данъчната администрация. Но те не ни притесняват. Защото уважаваме и спазваме българските закони, включително данъчните. И приключилите вече ревизии потвърждават това.

 

Сдружението за модерна търговия апелира към всички участници в дебата за по-добро функциониране на веригата от доставки на бързооборотни стоки, в името на добрата бизнес среда да не разпространяват вредни митове и да се отнасят с уважение към фактите, като проверяват тяхната коректност от достоверни източници, преди да ги изнесат публично.

Ние вярваме, че можем да бъдем полезни при търсенето на решения на предизвикателствата пред икономиката и бизнеса. И отново изразяваме пред обществото, държавните институции и всички заинтересувани страни нашата готовност и желание да се включим в този дебат.