В. "Капитал": Властта подготви закон за разправа с бизнеса

Според статията желанието на държавата да регулира отношенията между производители и търговци „избива в опити, еднакво смехотворни, неефективни и вандалски“. Новият проект е определен като „творение, което може и да е замислено с добро, но не му личи“ и „по-скоро лост за намеса на държавата в бизнеса на избрани от нея фирми без точни правила, но пък по списък“. Ето някои избрани части от текста:

Накратко новите постановки в ЗЗК увеличават значително правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и въвеждат доста широкото понятие „значителна пазарна сила“, в което могат да попаднат неограничен брой компании от всякакви области на икономиката.

Ако се приеме подготвения проект, КЗК ще налага и много сериозни санцкии – до 10% от оборота на компания или група от компании, щом антимонополния орган постанови, че те засягат интересите на потребителите като „значителна пазарна сила

От мотивите става ясно, че цел на текстовете са търговските вериги. Но от реално написаните поправки в закона излиза, че регулаторът ще има свръхправомощието да определя кои дружества имат значителна пазарна сила на всеки пазар, да изготвя списък с тях и после да влияе пряко върху дейността им – нещо като комисия по цените, но с предварителен подбор на жертвите.

Засега проектът не е пуснат за обществено обсъждане. Според източници на вестника обаче написаните в икономическото министерство текстове вече са дадени за мнение на определени институции и сдружения.

Според проектозакона, КЗК ще има и правото да разглежда договорите на нарочените компании със „значителна пазарна сила“ и евентуално – да наложи промяната им. Освен това същите фирми ще са длъжни да публикуват на страницата си в интернет или общите си условия, или примерните договори, които подписват с доставчици и купувачи. Подобно изискване означава отпадане на търговската тайна, от което могат да пострадат всички страни по договорите.

Друга част от предложените промени са откровена административна намеса в свободата на пазара – забрана за „силните“ предприятия да дават различни условия на партньорите си. Тоест, ако някой купува от голям производител 1000 бройки от даден продукт, а от по-малкия – само 10, той ще трябва да го прави по еднакви цени, с еднакви отстъпки.

Проектът се опитва да удари и по собствените марки – ако някой продава такива, той няма да има право да откаже предлагането на сходен продукт с марка на производител.

Идеята за подобни промени не се приема особено добре нито от производителите, нито от търговците, които потърсихме за мнение.