Върховенството на закона в ЕС е ключов актив за защита на инвестициите и конкуренцията

Европейската комисия  публикува своя четвърти доклад за върховенството на закона. Този доклад ще помогне на Комисията да започне разговори с държавите членки и да обсъди съществуващите проблеми, свързани с върховенството на закона. Търговците на дребно и едро страдат от влошаването на върховенството на закона в ЕС, тъй като техните права да получат достъп до правосъдие, да бъдат изслушани, да се изразяват свободно или дори да участват в сдружение, са подкопани.

Генералният директор на EuroCommerce, Кристел Делберге, коментира публикуването на доклада за върховенството на закона:

„Европа се нуждае от силна законодателна рамка, в която компаниите  могат свободно да управляват дейността си и да упражняват  правата си, както и да имат достъп до правна защита. Подкрепяме усилията на Комисията да защити и осигури върховенството на закона и да направи ЕС по-справедливо и по-привлекателно място за инвестиране“.

Гражданите, предприятията и единният пазар на ЕС са засегнати от влошаването на върховенството на закона. Правната и административната несигурност подкопава конкуренцията и обезсърчава чуждестранните инвестиции. В търговията на дребно и едро силната конкуренция носи по-голямо разнообразие от продукти за потребителите и бизнес клиенти на по-достъпна цена.

Някои от проблемите пред нашия сектор включват:

  • Въпроси около независимостта на националната съдебна система и дългите процедури, необходими за търсене на правна защита срещу решенията на националните органи;
  • законодателство, което съзнателно нарушава правото на ЕС или използва прилагането на правила, несъвместими с посочената мярка и/или правилата на ЕС.

Според проучване на Евробарометър за това как компаниите възприемат независимостта на националната съдебна система 50% от компаниите смятат, че независимостта на съдилищата и съдиите в тяхната страна е „много добра“ или „сравнително добра“, докато 35% от компаниите го оценяват като „сравнително лоша“ или „много лоша“.

EuroCommerce подкрепя усилията на Комисията да помогне на държавите-членки да укрепят и защитят върховенството на закона в

ЕС и ще насърчи:

  • Комисията да използва всеки наличен инструмент, за да действа експедитивно срещу всяко нарушение на закона, включително обвързване на финансирането от ЕС със спазването му;
  • Държавите-членки да зачитат върховенството на закона и да се въздържат от протекционистични и дискриминационни мерки срещу предприятия от ЕС, действащи на тяхна територия;
  • Европейският парламент да продължи да оказва натиск върху всички европейски и национални институции за възстановяване и

поддържане на  върховенството на закона в целия ЕС.

Perceived_independence_of_national_justice_systems_in_EU_among_companies_fl520_report_en