България е с най-ниските цени в ЕС

България е страната с най-ниски цени в ЕС за 2016 г. По данни на Евростат цените в страната са 48% от средните в ЕС.

Цените на храните са 69.6% от средните в съюза. По-ниски са те само в Полша и Румъния, съответно 60.4% и 61.8%, което се дължи на по-ниските ставки на ДДС за храни там.

Цените на алкохолните напитки и цигарите в България са най-ниски – 56.4% от средните.

 

Най ниски в България спрямо ЕС са цените на разходите за дома – 29.3%.

Облеклото и обувките също са най-евтини в България с цени 79% от средните в ЕС.