Българската телеграфна агенция и Сдружение за модерна търговия сключиха договор за партньорство и сътрудничество

Българската телеграфна агенция и Сдружение за модерна търговия сключиха договор за партньорство и сътрудничество.

Документът беше подписан в агенцията от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и изпълнителния директор на СМТ Николай Вълканов.
Двете страни ще си сътрудничат при условията на трайно партньорство за разпространението на информация в текст, образ и звук, като Сдружението предоставя на БТА безвъзмездно информация за публикуване.

„Сътрудничеството ни с БТА е поредна стъпка към подобряване на информираността на обществото ни за добрите бизнес практики, тенденциите в ритейл сектора и проектите по които работят компаниите членки на СМТ.“ – заяви Николай Вълканов при подписването на договора.

До края на май следващата година БТА ще организира, съвместно със Сдружението практическо обучение на тема „Как да представяме дейността си в медиите“ с лектори от агенцията.

Сдружението ще подкрепи БТА в провеждането на 16-ата среща на българските медии от 16 до 19 октомври в Рилския манастир и Кюстендил.