"СТОП реклама" - представяне на проекта в БТА, София