СМТ и ИПИ представят анализ на приноса на модерната търговия (БТА, София)