T MARKET и SOS "Детски селища" - съвместната инициатива продължава и през Август

SOS „Детски селища“ – България е единствената неправителствена организация, която се грижи за отглеждането на деца и младежи лишени от родителска грижа в дългосрочен план. Кампания под надслов „Една прегръдка не топли цял живот“ пордължава и през Август. Целта е да се привлекат SOS приятели – дарители с постоянни месечни вноски. Всеки SOS приятел става част от голямото SOS семейство, което дава втори шанс на децата лишени от родители да имат дом, любяща среда и образование.

В част от обектите на Т МАRKET, през целия Август месец, ще има представители на SOS „Детски селища“ по график.