Kaufland България отчете добавената стойност на бизнеса си

Ритейлърът представи новия си Доклад за устойчиво развитие пред медии и НПО сектора

 

 

  • Ритейлърът отчита спестени близо 4 000 т въглеродни емисии през 2022 г.
  • 87% е делът в асортимента на веригата от български производители
  • 90% от служителите са удовлетворени от условията, които компанията предлага

 

София, 10.02.2023 г. – Kaufland България представи своя Доклад за устойчиво развитие, публикуван в края на 2022 г., и очерта стратегическите теми за настоящата година. Документът е изготвен с експертното съдействие на denkstatt България и е преминал проверка от независимия одитор Делойт Одит ООД. Докладът отчита въздействието на мерките, предприемани по отношение на обществото и околната среда за периода от март 2020 г. до март 2022 година и разглежда вижданията на компанията за разбирането и допринасянето за устойчивото развитие.

„Новият ни Доклад за устойчиво развитие е естествено продължение на последователните ни и активни политики, насочени към околната среда и местните общности. Прозрачността в действията ни е изконна част от нашата бизнес етика, затова и публичното отчитане е нещо съвсем естествено за Kaufland. Докладът представя какво сме направили до тук и ни помага да очертаем стратегическите ни теми за тази и следващите години. Ще продължим да работим приоритетно за повишаване на енергийната си ефективност и намаляване на въглеродните емисии от дейността си, както и за задълбочаване на връзката с родните производители и разширяване на дела на български плодове и зеленчуци в магазините ни. Грижата за децата е също друга от големите ни теми за 2023 г.“ Това подчерта в представянето си главният изпълнителен директор на Kaufland България Иван Чернев.

„Kaufland е пример за това каква трябва да е ролята на големия бизнес в обществото. Разработването на доклади за устойчивост показва лидерско отношение по темата и задава стандарт. Убеден съм, че по-доброто бъдеще за всички е именно в съвместната работа между бизнеса и неправителствения сектор“, подчерта по време на изказването си в рамките на събитието и управляващият партньор на denkstatt България и експерт по устойчиво развитие – Боян Рашев.

Климатично въздействие и намаляване на потреблението на пластмаса

Сред стратегическите теми в доклада са ограничаване на негативното въздействие върху климата и намаляването на потреблението на пластмаса. В резултат на различните мерки, насочени към повишаване на енергийната ефективност, през 2022 г. ритейлърът е спестил близо 4 000 т въглеродни емисии.

През 2023 г. приоритет за Kaufland България продължава да бъде модернизацията на магазините им, като тази година предстои модернизиране на 9 хипермаркета в цялата страна, инсталиране на фотоволтаични системи на всички нови магазини, обновяване на хладилното оборудване и увеличаване на устойчивия асортимент.

Родно производство

Като приоритетно е заложено и изкупуването на родната земеделска продукция. През 2022 г. нетна стойност на подкрепата на Kaufland към българските земеделци за 2022 г. надвишава 32 млн. лева. През 2023 г. ритейлърът продължава да развива партньорствата си с български производители и да разширява продуктовата си гама, като увеличава броя на договорите за предварително изкупуване на български плодове и зеленчуци, разширява дела на български плодове и зеленчуци в магазинната мрежа и увеличава броя на продукти от родната собствена марка „Брей!“.

През 2022 г. Kaufland се наложи като единственият ритейлър, който държи да сертифицира продукти и процеси от работата си. През 2023 г. сертифицирането остава фокус, като през януари т.г. компанията получи международен сертификат за качество TÜV AUSTRIA, с който се гарантира, че каймата и месото от собствените му марки „Брей“ и „Шеф месар“ отговарят на 150 критерия за качество.

Обществен ангажимент и грижа за децата

В резултат на различните мерки и инициативи, насочени към децата, през 2022 г. Kaufland България получи сертификат „Компания приятел на детето“ от Национална мрежа за децата. Отличието се връчва на компании, които развиват успешни политики в полза благосъстоянието на децата и които създават подкрепяща среда за своите служители с деца и техните семейства. През 2023 г. грижата за децата продължава да бъде основен приоритет за лидера в модерната търговия, като той ще продължи инициативата си за изграждане на общински образователни детски площадки Kuniboo, ще реализира различни образователни кампании, насочени към деца и младежи в партньорство с различни университети и организации като WWF, Българската педиатрична асоциация, Държавен куклен театър – Варна и други.

През докладвания период веригата отбелязва 15 години на българския пазар, отчита годишен оборот от 1.9 млрд. лева (за 2021 г.), достига 87% дял на артикулите в асортимента от български доставчици, стартира собствените национални линии „Брей!“ и „Шеф месар“, за пореден път се сертифицира като Топ Работодател от „Top Employers Institute“, затвърди позицията си на един от най-големите работодатели в страната с над 6100 служители, стана „Най-зелената компания“ в България (за 2020 г.) и успешно преодоля предизвикателствата, свързани с COVID-19 пандемията.